Priserne på svinekød springer i vejret på børsen i Chicago efter en yderst overraskende svinetælling fra USDA, som sender meget prispositive signaler hele vejen til Danmark.

De amerikanske priser ramte rekord tidligere på året og forventningen i markedet var, at de høje priser på svinekød ville udløse en stigning i produktionen i USA. Det skete imidlertid ikke og i stedet kan vi se frem til et betydeligt fald i udbuddet af amerikanske svin hen over vinteren og langt ind i 2022.

Det giver naturligvis muligheder for, at vi danskere kan kæmpe os tilbage til de markeder, som vi forlod, da vi kunne sælge uanede mængder til Kina til tårn høje priser. Det kan vi ikke mere og vi skal således genopfinde os selv, men det er der også mulighed for med den seneste svinetælling in mente.

Se videoen nedenfor