Den amerikanske forbundsbank har atter lukket op for sluserne og pengene strømmer igen ind over de finansielle markeder i et rekord højt tempo, men hvor strømmer de hen? Over i aktier er det korte svar.

Graferne viser udviklingen i OMXC20 indekset og pengeforsyningen i USA. De viser også, at aktierne gik i vejret i perioden frem imod 2008, men faktisk faldt pengeforsyningen og da aktiekurserne gav efter i 2008, blev de finansielle markeder ramt af likviditetsmangel, eller det som blev døbt finanskrisen. Det fik aktiekurserne til at falde yderligere, fordi den eneste måde som investorerne kunne skaffe likviditet på, var ved at sælge ud af deres aktiebeholdning med yderligere fald til følge.

Senere i 2008 kom den amerikanske forbundsbank imidlertid de finansielle markeder til hjælp, da daværende forbundsbankchef Ben Bernanke satte gang i en historisk høj hastighed på seddelpressen i USA. Pengene fossede ud over de finansielle markeder og det sikrede ny likviditet til investorerne og nedturen stoppede. Ben Bernanke fortsatte imidlertid sit eksperiment og lod pengene strømme ud over de finansielle markeder. Penge der vel at mærke blev stillet til rådighed for den finansielle sektor til stort set nul procent i rente – Altså gratis penge.

De penge blev sendt videre ind på aktiebørserne og aktierne gik i vejret igen. I 2015 overtog Jenett Yellen roret i forbundsbanken og hun skruede ned for pengestrømmen. Den linje fortsatte den nuværende forbundsbankchef Jerome Powell til Trumps store fortrydelse og i perioden fra 2015 til 2020 blev luften taget ud af de stigende aktier igen.

Nu har covi-19 imidlertid ramt verden og forbundsbanken har igen skruet for pengestrømmen, men denne gang pumpes der endnu flere penge ud over de finansielle markeder og igen er der tale om gratis penge. Igen strømmer de mange gratis penge ind på aktiebørserne og aktierne er nu på rekordkurs.

Teknisk blev der dannet en stor formation – en skulder/hoved/skulder (SHS) formation – i perioden fra 2007 til 2012 og den markerede starten på et kursrally, som fordoblede aktiekurserne. Efterfølgende har vi set en stor korrektion – en vimpel – og aktierne brød ud af vimplen i opadgående retning sidste år. Det er lige efter bogen ud i tekniske analyser og efterfølgende har vi set en korrektion tilbage til oversiden af vimplen, hvor kurserne blev afvist og nu er de igen gået i vejret, hvor de brød over gammel top i juni. Dermed får vi det opadgående gennembrud bekræftet. Teknisk set skal den store korrektion fra 2015 til 2020 ses som en midtvejs korrektion og det betyder, at vi i løbet af de kommende år skal se en fortsættelse imod 1.800 kroner svarende til stigninger på imellem 30 og 35 procent i forhold til de nuværende kurser.