Den 3. maj talte tyskerne deres svin og tællingen blev offentliggjort i sidste uge. Den viste, at der går 22,3 millioner svin i tyske stalde og det er det mindste antal siden Tyskland blev forenet i 1990. Efter genforeningen gik der 30,8 millioner svin i tyske stalde.

I forhold til november tællingen er det et fald på 1,48 millioner grise eller 6,2 procent og her finder vi måske forklaringen på, hvorfor smågrisemarkedet har været en presset affære hen over vinteren og foråret. Sammenligner vi tællingen med den tilsvarende tælling i maj 2021, er antallet af svin faldet med 2,42 millioner i Tyskland svarende til et fald på 9,8 procent.

Vi står med et historisk stort fald i det land, som er Danmarks største aftager af smågrise og den danske smågriseproduktionen skal givetvis tilpasses “det nye” tyske marked. Samtidig åbner der sig en historisk mulighed for afsætning af dansk kød til det tyske marked, så den danske tilpasning handler måske ikke kun om at lukke smågriseproduktion, men også om at smågriseproducenterne gør flere grise færdige selv.