Den amerikanske hvede basis frit om bord den Mexicanske Golf rundede 225 euro og sluttede “juleugen” i 226 euro. Dermed er US hveden steget med 40 euro eller 25 procent siden 1. september.

Med stigningerne ligger US hveden nu godt 30 euro over den russiske hvede fra Sortehavet og 40 euro over hveden fra EU i form af fransk hvede basis frit om bord nordfranske Rouen.

Stigningerne kommer efter eksportdata fra USDA som understregede, at de amerikanske eksportsælgere nyder godt af tørken i Australien og den tidlige vinter i Canada og således fraværet af konkurrencen fra den kant i markedet.

Dermed åbner der sig gode afsætningsmuligheder både for den russiske og den billige franske hvede i første halvdel af 2020, der nu kan få dækket de ekstra fragtomkostninger fra EU og Rusland til Asien og man må forvente, at EU hveden finder god støtte i eksportnyhederne frem imod foråret og forsommeren, inden markedet igen tager hul på det klassiske vejrmarked i maj/juni.

Teknisk vendte den korte trend basis frit om bord den Mexicanske Golf til stigende, da priserne brød over 170 euro sidste år og efter en del korrektion i området imellem 170 og 210 euro er priserne nu brudt over 210 euro.

Det bekræfter den korte stigende trend, men samtidig er der dannet en stor bund, som også vender den lange trend til stigende. Vi får således teknisk signal om, at priserne vil gå imod området imellem 240 og 300 euro i den første del af 2020’erne.

På den korte bane skal man dog vente en del modstand i 240 euro på vejen derop og vi har også en del korrektion imellem 210 og 240 euro til gode, så det er ikke givet, at bruddet over 240 euro kommer i løbet af de kommende måneder.

Der tegner sig imidlertid et teknisk billede af et hvedemarked, som vil gå mere op end ned i de kommende år og det bliver understreget af meldinger om lavere hvedeareal til høst 2020 i en lang række større eksportnationer samt af faldende hvedelagre i de store eksportnationer.