EU avlen skrumper stadig

Til trods for regn i maj skrumper EU hvedeavlen stadig. I dag offentliggjorde det franske analysefirma Strategi Grains deres forventninger til den kommende kornavl og her blev hvedeavlen set ned med to millioner tons i forhold til deres maj forventninger til 130,9 millioner tons hvede.

På samme måde sænkede COCERAL, der er sammenslutningen af kornhandlere i EU landene, deres forventninger til 129,7 millioner tons tidligere på ugen imod 135,4 millioner tons i deres tidligere estimat og 146,8 millioner tons sidste år.

Det er kombinationen dårlig etablering på grund af tørke i øst og vådt vejr i vest og et tørt forår i store dele af EU landene, som er årsagen til de lavere produktionsforventninger.

Nu har det imidlertid regnet, men vandet er kommet meget forskelligt, hvor nogle har fået meget vand, for eksempel i Jylland, store dele af Polen, Tjekkiet og det meste af Middelhavsområdet, imens andre ikke har fået ret meget. Vores forventning er således, at vi kommer til at se et meget broget udbyttebillede og at der næppe kommer et reelt overblik over avlen før høsten er i hus.

Små lagre i EU landene i kombination med et fald i hvedeproduktionen på godt 15 millioner tons får også den konsekvens, at der skal importeres en del majs og eksporten vil falde. Det kommer imidlertid kun til at ske, hvis EU hveden koster så meget mere end majs fra verdensmarkedet, at der er økonomi i at erstatte hvede med majs og samtidig kan EU landene tåle at miste flere eksportordrer til for eksempel russisk hvede.

Eller skrevet med andre ord er det nedadgående potentiale i hvedepriserne begrænset, men så længe majsen er billig, er der også grænser for, hvor meget hveden kan stige, inden der bliver lukket op for sluserne fra det store majsbjerg på verdensmarkedet. Vi forventer således meget handel imellem 180 og 200 euro i det kommende høstår – Dog med mulighed for korte besøg i 175 euro området (for eksempel i høst) og/eller 210 euro området, når eksporten er på sit højeste hen over efteråret, eller hvis avlen falder yderligere.