På afgrødebørserne i Paris og Chicago så vi meget ringe aktivitet og små bevægelser, som det hører sig til op til årsskiftet i et nyhedsfattigt marked. Handlerne noterede sig dog, at der er lovet regn til dele af Argentina i starten af det nye år og det lagde en dæmper på majs- og sojapriserne i Chicago.

Samtidigt gik dollaren ret markant i vejret og det dæmpede også de dollarbaserede afgrøder i Chicago og endelige var det heller ingen fordel for afgrødepriserne, at Kina valgte at sætte importkvoterne på råolie ned.

Omvendt blev presset på majspriserne begrænset af, at der igen i sidste uge blev solgt store mængder amerikansk majs til senere eksport. Der blev således solgt 1,3 millioner tons og til dato er der solgt 40,7 millioner tons imod 43,2 millioner tons i rekordåret sidste år.

På rapsfrøbørsen blev ny høst august igen sendt ned, imens de korte gammel høst terminer fandt støtte i en stram forsyningssituation, men alt i alt en stille dag på børserne.

Jeg vil således slutte her og ikke gøre en kort historie lang og blot ønske et godt nytår herfra. Et år der med sikkerhed bliver ekstremt turbulent på et højt niveau på afgrødebørserne. I 2021 har retningen været næsten ensrettet op, men jeg forventer, at vi kommer til at se handel i begge retninger i nervøs handel, hvor sælgerne i perioder presser priserne ned, fordi de føler sig fristet af det høje niveau og hvor køberne i andre perioder køber i panik, af frygt for at det hele stiger endnu mere.

Bemærk i øvrigt at vi har første årsafslutning med priser over 250 euro. Betragter vi priserne meget langsigtet, skal vi ikke forvente, at vi kommer afgørende under 250 euro i 2022, men det kan stadig vise sig, at vi indleder året med et vend tilbage til oversiden af 250 euro. Omvendt er der også stor mulighed for, at vi vil se 350 euro i 2022.

Bemærk også at rapsfrøpriserne slutter året ekstremt højt. Som udgangspunkt kommer vi næppe under 500 euro i 2022, men vi skal regne med, at vi i løbet af 2022 ser priser tæt på 500 euro – For eksempel i forbindelse med høst af den kommende avl.

På svinekødsmarkedet er det omvendt mere simpelt. Vi indledte 2021 med et stort udbud af svin dels på grund af corona nedlukninger af slagtegange og dels som følge af en periode med høje priser på grund af god afsætning til Kina. Nu har slagterierne snart slagtet sig igennem puklen af slagtesvin og vi ser en ret markant opbremsning i soholdet både i Europa og Nordamerika.

Hvis jeg havde mulighed for at lave en spekulativ placering af penge på dansk svinekød, ville jeg omgående gøre det. Som jeg ser det, har vi en af de mest sikrer spekulative gevinstmuligheder her, hvis det altså var muligt at købe på en børs som for eksempel amerikansk svinekød. Jamen hvorfor køber du så ikke bare amerikansk? Det har jeg også gjort, men det amerikanske kød ligger trods alt noget højere end det danske, så den største gevinst/stigningspotentiale er absolut på det danske kød.

Bemærk i den forbindelse at det amerikanske svinekød slutter året over 12 kroner pr kg og det er faktisk den højeste årsafslutning i historien. Betragter vi de amerikanske svinekødspriser langsigtet, skal vi forvente stigninger til området omkring 16 kroner og at vi ikke kommer under 12 kroner i 2022.