Vi er vandt til, at nyhederne fra Ukraine støtter hvedepriserne, men i dag var billedet anderledes. FN har besøgt Ukraine og Rusland i bestræbelserne på at få lukket den ukrainske korneksport op igen. FN opfordrer således Rusland, USA og EU landene til i fællesskab at finde løsning på den ukrainske korneksport af hensyn til de fattigste i verden. Rusland har svaret, at de gerne åbner korridorer til eksport af hvede, men til gengæld vil russerne have lempelser på sanktionerne overfor Rusland.

Hveden blev imidlertid også sat under pres af pæne nedbørsmængder til de tørre hvedemarker i Kansas. Javel regnen kommer ikke rettidigt til at forhindre udbyttetab, men væden kan stadig forhindre yderligere tab og måske gavne i kernefyldningen. Dertil kommer vejrudsigter, som lover regn til store dele af Vesteuropa, imens der er mere vand på vej til de i forvejen velvandede russiske hvedemarker. Endelig var der pres på priserne fra opjusteringer af forventningerne til den russiske eksport af hvede i det kommende høstår.

Teknisk har US hveden mødt modstand i 1.250/1.280 cent svarende til den højeste lukkepris i det seneste prisrally, men om det er afslutningen på prisrallyet, er dog for tidligt at sige. I første omgang skal vi vente et fald til 1.125/1.150 cent og et mindre rebound derfra.

I Paris får den korte stigende trend imidlertid flere advarsler. Priserne brød ud af en stigende kile i opadgående retning tidligere på ugen og stigningerne var så kraftige, at der blev dannet et hul på priskurven i forbindelse med gennembruddet. I dag blev der dog også dannet et hul i nedadgående retning i forbindelse med faldet og vi har således handlen fra mandag, tirsdag og onsdag isoleret over 425 euro.

Dermed er der dannet en såkaldt Island reversel og vi skal nu vente meget stor modstand ved undersiden af 425 euro. Stigninger tilbage til undersiden af 425 euro skal således ses som en salgsmulighed. Bemærk også at et stigende moment er brudt og det skal også ses som en advarsel til den stigende trend. Vi skal dog se priserne under 490 euro, inden den korte trend vender til faldende, men når vi får det gennembrud, skal vi efterfølgende vente fald til 290/310 euro området – eller måske lidt lavere. Klokken er således lidt over tolv for sælgerne, imens køberne får signaler om, at deres tålmodighed bliver belønnet.