De amerikanske farmere har oplevet den værste vækstsæson i nyere tid. Store oversvømmelser i foråret forsinkede såningen med en måned og efter en kold og våd juni var juli og august varm og tør i især den østlige del af majsbæltet, men til trods for den vanskelige vækstsæson var USDA stadig ret optimistisk i deres oktober WASDE rapport.

Her blev de amerikanske majsudbytter sat til 10,57 tons pr hektar og javel det er mindre end de sidste to års rekordudbytter, men der er stadig tale om udbytter i den høje ende historisk set.

Det amerikanske overgangslager til næste høstår falder med små fem millioner tons, men set i lyset af, at indgangslagret til dette høstår blev justeret ned med godt otte millioner tons i USDA´s oktober rapport og forbruget i USA blev sat op med en million tons, er det faktisk et beskedent fald.

USDA valgte nemlig at nedjustere det globale forbrug uden for Kina trods høje svinepriser og trods en nedjustering af det globale hvedeforbrug. Dermed kunne USDA sætte den amerikanske eksport ned og alligevel få tallene til at passe. Det ændrer dog ikke på, at de globale lagre med majs falder for fjerde år i træk.

Det mindre end ventet fald i de amerikanske lagre med majs lagde pres på majsen på børsen i Chicago i torsdags, da USDA offentliggjorde oktober WASDE rapporten

Fredag sprang priserne imidlertid igen i vejret på grund af voldsomme høstproblemer. September har været ekstrem våd og som det fremgår af vejrkortet, er der faldet imellem 250 og 300 mm vand de seneste 30 dage. Dertil kommer, at der har været snestorm og lavere temperaturer i den vestlige del af majsbæltet i weekenden.

Det våde vejr gør det naturligvis vanskeligt at høste majsen og frostvejret er skidt nyt for den sent udviklede majs. I mandags sagde USDA således, at kun 53 procent af majsen i USA er moden og efter weekendens frost, vil de resterende majs tvangsmodne. For nogle majs er det ikke nødvendigvis et problem, hvis de i forvejen var tæt på modning, men der kan også blive tale om lidt udbyttetab hist og pist.

I mandags sagde USDA imidlertid også, at kun femten procent af den amerikanske majs var høstet sidste søndag aften og med regn og sne i sidste uge, har farmerne næppe høstet mere end tyve procent nu. Der er således lang vej hjem, inden farmerne har årets avl i hus. I denne uge er der lovet mere vand til de centrale dele af majsbæltet, hvor der i følge World Ag Weather falder imellem 25 og 50 mm vand

Det næste problem for farmerne bliver så dels at får sagerne bjerget fra de våde marker, men også hvilken kvalitet, der bliver høstet. Billedet af majskolber er taget i weekenden i den centrale del af Iowa, som sammen med Illinois er den største majsstat i USA. Der meldes om store problemer med muggen majs og majs angrebet af fusarium.

Nu vil jeg ikke udråbe mig selv til at være ekspert ud i svinefodring, men jeg tænker da, at majs af den kvalitet som billedet viser, måske ikke er et topfodermiddel, som får svinene til at vokse vildt og voldsomt.

Samtidig er det også for tidligt at sige, at USDA´s oktober forventning om en avl i USA i år på 350 millioner tons bliver det endelige høstresultat. Man skal således forvente stor fokus på de kommende WASDE rapporter, men også på december kvartalsrapporten, hvor der igen kommer en lageropgørelse fra farmerne. Decemberlageret vil naturligvis give et godt fingerpeg om størrelsen på den amerikanske majsavl.

Men det slutter imidlertid ikke der. USDA´s oktober forventninger til det globale majslager hviler nemlig også på en forventning om en rekord majsavl i Brasilien på 101 millioner tons og en tilsvarende avl på 50 millioner tons i Argentina i foråret/sommeren 2020, men kommer de til at høste rekord? Vårmajsen er kun lige på vej i jorden og i både Argentina og Brasilien er det tørt. De tørre forhold forsinker også sojasåningen og det kan gøre det vanskeligt at så vintermajs rettidigt i februar i Brasilien.

(Vårmajsen dyrkes i Argentina og den sydlige del af Brasilien, imens vintermajsen dyrkes efter soja i resten af Brasilien. Cirka 40% af avlen i Brasilien er vårmajs. Vårmajs sås i september/oktober, imens vintermajs sås i februar/marts).

Javel meget kan ske i Sydamerika de kommende måneder og selv om det måske ser kritisk ud nu, er det for tidligt at råbe katastrofe, men der er ingen tvivl om, at forventningerne er høje og det øger naturligvis muligheden for, at overlæggerne måske er lagt rigeligt højt med nedjusteringer til følge.

Teknisk er majsen brudt over 390 cent igen, efter en tur omkring støtten i 350 cent. Dermed vender den korte trend tilbage til stigende, men man skal forvente modstand i 420 cent og en bevægelse tilbage imod oversiden af 390 cent i løbet af de kommende uger bør ikke overraske. Efterfølgende skal vi teknisk set vente stigninger til området imellem 420 og 450 cent og kan priserne også bryde over her, ja så går den imod et meget stærkt modstandsområde imellem 510 og 550 cent.

Om priserne kan bryde over 420/450 cent afhænger sandsynligvis af, om USDA kan fastholde deres nuværende udbytteforventninger, eller om de bliver tvunget til at justere ned og/eller af om der kommer regn til vårmajs områderne i Argentina og den sydlige del af Brasilien i løbet af oktober. Hvis ikke, ser det svært ud for USDA´s forventninger om en avl i Argentina på 50 millioner tons majs til foråret. Omvendt er en god avl af vintermajs i Brasilien stadig muligt også selv om der ikke kommer vand i oktober.

Vi hører stadig om relativt lave foderkornspriser i Danmark, ja faktisk i enkelte tilfælde om priser der fortsat ligger på høstprisniveauet, men med stigende priser på det europæiske engrosmarked og vejrtrusler til den globale majsavl, er der sådan set ingen grund til at undlade at dække sig af i form af et køb. Det bliver ikke billigere og spørgsmålet er kun, om det bliver lidt eller meget mere dyrt.