Den seneste opgørelse fra det amerikanske landbrugsministerium USDA viser, at lagrene med bacon er på sit laveste siden 2010 (øverste graf) og det kan ses på de amerikanske baconpriser, som er steget til rekord (nederste graf).

Verdens førende eksportnationer er suverænt EU, USA og Canada, så man må forvente, at de høje priser på amerikansk svinekød smitter af på deres eksportpriser på svinekød. Dermed kan det jo vise sig at være en god ide, hvis de danske svinekødssælgere rejser ud og aflægger kunderne til amerikansk svinekød på verdensmarkedet et besøg.

Det kunne jo vise sig, at den historisk store prisforskel imellem dansk og amerikansk svinekød kaster ordre af sig derude til gavn for de danske afregningspriser på svinekød. I den forbindelse er det vel heller ingen ulempe, at dollaren hamre op, fordi amerikanerne vil sætte deres renter i vejret. Jeg vil påstå, at vi aldrig har haft så godt et udgangspunkt i konkurrencen på verdensmarkedet, som vi har nu.

Det er i sandhed paradoksernes tid. Priserne på svinekød i vores del af verden er bombet i bund og slagterierne kan ikke se lyspunkter, men imens er priserne på kyllinge- og oksekød rekord høje og prisforskellen imellem dansk svinekød og amerikansk svinekød er rekord høj.

De høje priser på andet kød og på alt kød på verdensmarkedet har også den konsekvens, at de ikke har samme produktionsbegrænsende effekt og at vi må forvente, at forbruget af korn fortsætter på et højt niveau globalt set i 2022