Innovation

Henrik Severin har i mange år med succes stået i spidsen som driftsleder for nogle af de største landbrugsbedrifter i Danmark og har således opbygget en stor praktisk og faglig erfaring.

For Henrik har udvikling, tilpasning og effektivisering altid været i centrum, hvor nøgleordene har været optimering af maskinpark, mandskabsstyrke, markplan, samhandelsaftaler med mere og den fokus har bidraget væsentligt til forbedret bundlinje.

Udover at være en dygtig planteavler, har Henrik således stor “know how” inden for køb og salg af afgrøder, råvare, maskiner mv, men også om hvilke faktorer på bedriften, som for alvor flytter bundlinje.

Henriks force er hans store praktiske erfaring, men mange års virke har også løftet Henrik op på et fagligt højt niveau. På den baggrund og især med lyst til at være med til at skabe topresultater for andre landbrugsejendomme tilbyder agrocom.dk at være en innovativ partner i udviklingen og optimering af bedriften.

Kontakt Henrik på henrik@agrocom.dk eller på +45 21 65 71 01

Bedriftsstørrelse

Har bedriften den optimale størrelse, eller vil det være lønsomt at ændre størrelsen på bedriften og hvad kan der gøres for at tilpasse bedriften, så den bliver mere lønsom? Skal der købes jord, forpagtes jord, indgås pasningsaftaler, kan det være en ide at indgå i et driftsfællesskan, eller kan det bedre betale sig at forpagte bedriften ud til anden side. Agrocom.dk´s ekspertise kan være et godt supplement i de strategiske overvejelser på bedriften.

Afgrødefordeling

Er afgrødefordeleingen godt afstemt med ressourcerne på bedriften i form af maskiner, lager, mandskab med mere, men også i forhold til bonitet samt lokale klimaforhold og har bedriften den “know how”, som afgrødefordelingen kræver? Og så er spørgsmålet, om bedriften og “know how” kan tilpasses den aktuelle afgrødefordeling, eller om afgrødefordelingen skal tilpasses bedriften.

Optimering af maskine set up

Henriks mange års praktiske erfaring er et aktiv, når maskinparken skal optimeres i forhold til aktiviteterne på bedriften. Lige som Henriks netværk og gode forhandlingsevner er en styrke, når der skal forhandles med leverandørerne af maskiner til bedriften.

Ledelse og organisation

Har bedriften den optimale ledelsesstruktur, ansvarsfordeling og organisation, eller kan der med fordel ske ændringer? agrocom.dk er en god spiller i udviklingen af bedriftens ledelsesstruktur, lige som samarbejdet imellem agrocom.dk med MS Jakobsen er et stort aktiv, når der sættes fokus på organisationen og medarbejderne på bedriften. Agrocom.dk kan også deltage aktivet i forbindelse med rekruttering, men også som en aktiv spiller i en eventuelt gårdbestyrelse.