Strategidate

Afdækning af din markedsrisiko og adfærd i markedet

På det første møde gennemgår og afdækker vi markedsrisikoen på din bedrift.

Jeg lytter, spørger ind og giver råd.

  • Har du styr på den risiko et turbulent og uforudsigeligt råvarer marked har på din bedrift?
  • Har du styr på betydningen af egen adfærd og hvad kan du selv kan gøre for at træffe mere sikrer beslutninger?
  • Har du brug for hjælp til at navigere i de højaktuelle problemstillinger som højst sandsynligt får betydning for din fremtid?

På mødet snakker vi os frem til, hvordan vi dels minimerer og håndterer risikoen og hvordan vi får mest ud af mulighederne i markederne på din bedrift

Vi afrunder mødet med at jeg opsamler og konkretisere; hvad betyder noget for dig? hvilke tiltag kan du med fordel være særlig opmærksom på? hvilke overvejelser bør du have fokus på  i din bedrift?

Du får:

Mit blik med mange års erfaring og træning ind i at agerer i et turbulent marked, hvor det der kendetegner i dag er ændret i morgen!

Pris: 2500 kr. ekskl. moms hvis du kommer til mig. 4500 kr. ekskl. moms hvis jeg skal komme til dig.

Behov for strategidate? Send en mail til palle@agrocom.dk med navn og e-mail så vender jeg tilbage for nærmere aftale