De globale hvedelagre blev sænket med tre millioner tons i januar WASDE rapporten og den nedjustering kommer dels fra lidt lavere forventninger til den globale hvedeavl efter nedjusteringer i EU, Argentina og især Kina. Samtidig øger USDA forventningerne til hvedeforbruget en kende efter store nedjusteringer af majsforsyningerne.

Og ja det her var i høj grad en majsrapport. Markedet havde naturligvis fokus imod Sydamerika efter en længere periode med vanskeligt afgrødevejr og markedet fik også lidt nedjusteringer fra den kant. Argentina blev således sænket med 1,5 millioner tons, imens Brasilien blev sat ned med en million tons.

Det skulle dog vise sig, at den store overraskelse kom fra USA. USDA sænkede den amerikanske majsavl med godt otte millioner tons her to måneder efter, at den sidste majskerne er kommet i hus. Den nedjustering havde ingen set komme.

Samtidig er januar WASDE rapporten også december kvartalsrapporten, hvor USDA opgør de amerikanske lagre pr den 1. december. Det viste sig, at der lå 16 millioner tons mindre majs på lager i USA, end markedet havde ventet. Jeg gentager lige seksten millioner tons!!!!! Det er næsten to gange Danmarks kornavl.

For at det kan gå op, har USDA set sig nødsaget til at nedjustere det amerikanske forbrug af majs og den amerikanske eksport af majs, men sådan et forbrug og eksport falder jo ikke af sig selv. Det kommer, når priserne tvinger ætanolproducenterne til at bruge sukkerbaseret ætanol fra Brasilien eller foderproducenterne i stedet bruger hvede i stedet for majs. Eller når de kinesiske importører vælger at købe hvede fra de statslige lagre frem for hammer dyr amerikansk majs.

Der var også lidt justeringer på sojaen, men på linje med forventningerne i grove træk og dermed bekræfter USDA blot, at sojamarkedet bliver en stram affære langt ind i 2021. Det gav naturligvis selvtillid til sojasælgerne og uro i maven ved køberne med markante stigninger til følge.

Man kan sige, at hvededelen i rapporterne (WASDE og kvartal) var neutral til prisstøttende, men også at majsdelen var meget markant prisstøttende, samt at hveden blev trukket med majsen op i sympati. Man kan også sige, at sojadelen i rapporten var let prisstøttende, men fortsat vejr i Sydamerika og markant stigende majspriser sendte sojaen noget højere, end dataene måske kunne argumentere for isoleret set