Hotline

En hotline aftale giver sparring og rådgivning til handler på telefon, sms og mail i forbindelse med handel med fysisk afgrøder, olie og elektricitet. Gennem en hotlineaftale bliver markedsanalyserne tilpasset den unikke bedrift, således at hver virksomhed mest optimalt kan agere i de finansielle markeder.

Samtidig opfordrer vi til at tegne et abonnement på ‘Dagens Update’, så du løbende er orienteret om den aktuelle markedssituation.

Gå til tilmelding