Billedresultat for cftc

En opgørrelse over hedgefondenes kontraktbeholdninger, hedgefondenes beholdninger giver et godt indblik i stemningen i markedet.

Baggrund: Den sorte kurve i graferne viser balancen imellem hedgefondenes købte og solgte positioner. Hvis beholdningen for eksempel er nul, er det ikke ensbetydende med, at hedgefondene ikke er i markedet, men blot at de har lige mange købte og solgte kontrakter.

Har de en mængde, som er mere end nul, har de en overvægt af købte kontrakter og man siger, at hedgefondene er netto long. Ligger de med en negativ beholdning, har de flere slags- end købskontrakter og man siger, at de er netto short.

Forskellen på en hedgefond og en producent eller forbruger er, at producenten kan levere, det som producenten har solgt. Det kan hedgefonden ikke, fordi den har ikke produceret noget som helst, og derfor er den nødt til at købe det solgte tilbage på et tidspunkt. På samme måde kan en forbruger aftage, det forbrugeren har købt. Det kan hedgefonden ikke, fordi hedgefonden har ikke noget forbrug, og derfor er hedgefonden nødt til at sælge tilbage igen på et tidspunkt.

Ligger hedgefondenes beholdninger i et yderområde (enten mange solgte eller mange købte kontrakter), må man således forvente, at markedet er sårbart overfor profittagningsbølger, hvor priserne bevæger sig i modsat retning i forhold til den dominerende retning i en periode, imens hedgefondene tager profit eller tab på deres beholdninger.

Open interest er antallet af åbne kontrakter på alle terminer på det pågældende produkt og open interest viser således udviklingen i pengemængden på det pågældende produkt, hvor en stigende pengemænge som regel signalerer, at markedet er på vej ind i en optur og modsat signalerer et fald i pengemængden et kommende prisfald.

Den røde kurve på graferne viser prisudviklingen på det aktuelle produkt