Dagens Update 13. februar 2024

Rapsen lægger an til landing

Anbefaling –> Sojaolien er fortsat på vej ned og trenden er stadig faldende på rapsfrø, så der kan være mere nedadgående i vente på den korte bane, men momentet er stigende og faldet har været stort, så nedturen synger på sidste vers – Afvent salg af høst 2024 rapsfrø. 

Priserne på rapsfrø er brudt under 420 euro og vi får den faldende trend bekræftet endnu engang. Dermed skal vi vente, at priserne i de kommende uger søger ned imod området imellem 390 og 400 euro, hvor vi til gengæld skal vente ret stor støtte.

Bemærk også at priserne er i en faldende kile og sådan en bliver som regel afsluttet med et opadgående brud ud af kilen. Samtidig skal du bemærke et stigende moment og det fortæller os, at der går færre og færre uger imellem stigningerne og at at køberne er mere og mere købstilbøjelige. Stigende moment er således et tidligt tegn på, at der skal ske noget andet.

Det betyder dog ikke, at priserne nu skal tilbage imod 1.000 euro i perioden frem imod Sankt Hans, men i første omgang blot at nedturen bliver afsluttet og at vi får en eller anden form for rebound, hvor området imellem 475 og 525 euro ligner et sandsynligt mål, inden priserne atter falder tilbage, for at fortsætte i et interval – Måske imellem 390/420 euro i bunden af intervallet og 475/525 euro i toppen af intervallet. Det betyder også, at du i første omgang ikke skal sælge frø fra høst 2024, men at du skal se priser imellem 475 og 525 euro senere som et godt afsæt til salg.

Har du tidligere solgt rapsfrø og vil du bruge den igangværende nedtur som et godt afsæt til tilbagekøb af de solgte frø, skal du se området imellem 400 og 410 euro på august termin som en god købsmulighed – Eller hvis priserne bryder over 425 euro.

Svag EU eksport

Anbefaling –> Det går hurtigt nedad for gammel høst, imens ny høst hvede har svært ved at følge 100 procent med nedad. Muligheden for sælgerne og risikoen for køberne ligger således på de lange terminer. Hold stadig igen med køb, men hold dig klar og sælgerne skal afvente salg af ny høst, men der er stadig ingen håb for sælgerne på gammel høst. 

På hvedebørsen i Paris blev priserne sat under pres af et dollarfald efter US nøgletal, som ikke var særligt dollarvenlige. Til den pressede tone kom et svagt eksporttempo ud af EU. Den 2. februar var EU hvedeeksporten nået op i 18,7 millioner tons hvede og dermed er EU landene halvvejs i mål i forhold til USDA´s forventning på 37,5 millioner tons.

Der er fem måneder tilbage af høståret – Altså mindre end halvdelen og det er desværre for eksporten de måneder, som traditionelt byder på det laveste eksporttempo, der er tilbage. Udfordringerne bliver imidlertid heller ikke mindre af, at russisk hvede fortsat er på niveau med fransk hvede og det betyder også, at russerne reelt set er billigere på en lang række destinationer i Mellemøsten og Nordafrika på grund af kortere transport.

Det ser således ud til, at lagrene i EU landene bliver større ved høstårets afslutning end USDA estimerer i dag og den erkendelse lagde pres på de lange terminer efter den kommende høst.

I de seneste dage har priserne på december termin fundet lidt støtte i 218 euro, men markedet har på den anden side ikke formået at sende priserne afgørende i vejret. Teknisk set skal vi således stadig forvente, at priserne bryder under 218 euro og i givet fald går det efterfølgende imod 210/212 euro området.

Om det så bliver det sidste mål for nedturen, er dog stadig et åbent spørgsmål. Momentet er nemlig stadig faldende og vækstsæsonen er endnu ikke indledt, men der er næppe tvivl om, at markedet er i gang med det sidste ben nedad i denne omgang. Forbrug frem imod høst og sandsynligvis også frem imod årsskiftet skal dækkes af, inden vækstsæsonen indledes efter Påske, men det betyder ikke, at du skal købe i morgen.

Vent og se stemning på sojabørsen

Anbefaling –> Priserne er brudt under 350 dollar og der vejret er ideelt i Sydamerika. Køb kort og køb på termin hen over sommeren gør vi i 300/325 dollar eller hvis de grundlæggende forhold ændrer sig afgørende.

Den 15. og 16. februar holder USDA deres årlige Outlook Forum og det indledes som traditionerne byder det, med at USDA´s cheføkonom Seth Meyer går på talerstolen klokken 8:10 den 15. februar og fremlægger USDA´s forventninger til dette års amerikanske arealfordeling og produktionsforventninger. Majspriserne er faldet mere end sojapriserne og samtidig er hvedearealerne gået tilbage.

Det kan betyde større areal med soja, så selv om dollaren kravlede lidt op, havde sojaen det svært igen i dag. Bryder priserne under 335 dollar, går det efterfølgende hurtigt imod 300/325 dollar området, hvor vi får en købsmulighed til forbruget frem imod efteråret.

Palle Jakobsen2024-02-13T17:33:02+01:00februar 13th, 2024|Dagens update|