Dagens Update 9. december 2021

I dag udkommer Dagens Update undtagelsesvis i en lidt forkortet udgave uden de sædvanlige underopdelinger, men på mandag er alt tilbage som normalt

Rolig nu

Efter jeg har opfordret til salg og efter de seneste dages fald, er der en del usikkerhed blandt sælgerne, som frygter, at nu styrter hele luftkastellet i grus, fordi der kommer lidt mere hvede ud af Australien og Argentina og måske også Rusland.

Der er ingen tvivl om, at markedet trænger til at korrigere noget efter næsten et halvt år med stigning på stigning og de lidt større mængder på den sydlige halvkugle, kan naturligvis skabe den nervøsitet, som får sælgerne til at kaste deres korn i markedet med pres på priserne til følge i en periode.

Når de nervøse sælgere er solgt væk, står verden stadig med en meget stram forsyningssituation og selv om der kommer mere hvede ud af Australien, er det jo ikke ensbetydende med, at der lægger en armada af hvedeskibe til kajs i Ringkøbing med billig australsk hvede om bord til de vestjyske svineproducenter. Til trods for den store avl koster hveden i Sydney jo også penge, som det fremgår af prisgrafen.

Samtidig har vi set meget stor tilbageholdenhed i en lang række importnationer og når priserne er faldet lidt, vil de givetvis komme i markedet igen. Når det sker, vil nyhederne om salg til landene i Nordafrika og Mellemøsten, men også i Asien og Sydamerika naturligvis støtte priserne. Dertil kommer, at vi har kurs direkte imod en gødningskrise og den vil for alvor stikke sit grimme hoved frem til foråret, når landmændene går i gang med at tildele gødning til foråret.

Det korte af det lange er, at der er noget hvede, som skal sælges og det bliver solgt i forbindelse med den her korrektion, som efter brud under 285 euro med sikkerhed er skudt i gang. Nu må vi se, hvordan korrektionen udvikler sig og hvor dyb den bliver, men der er ingen tvivl om, at markedet vil forsøge sig opad igen sidst i høståret for gammel høst og i vækstsæsonen for ny høst.

Endelig tror jeg ikke, at der findes nogen, som har fantasi til at forestille sig 2022. Vi står i en hidtil ukendt situation, hvor store kvælstofeksporterende lande som Kina, Rusland og Ægypten begrænser eksporten for at beskytte egen landmænd og hvor gaspriserne igen stikker af nord over. Samtidig står vi med en stigende dollartrend og med en forsyningssituation, hvor selv rekordavl i de store majseksporterende lande ikke kan presse priserne ned. Det er faktisk meget tankevækkende. agrocom.dk har eksisteret i tyve år og jeg har aldrig i den tid set både rekordavl og langsigtet stigende trend på samme tid.

Der er ikke tvivl i mit sind. Vi skal et skridt ned nu, men det fald bør ikke give anledning til panik salg af hvede og slet ikke hvede på terminerne efter høst 2022 til priser imellem 150 og 160 kroner. I stedet vil en periode hen over vinteren med vigende priser åbne et vindue for køberne og min frygt ligger ikke ved sælgerne, men er udelukkende hos køberne. Nemlig at køberne misforstår prisfaldet og ikke køber i forventning om, at nu koster korn igen 120 kroner til høst, så vi køber ingenting. Falder køberne i den fælde igen i år, vil det få katastrofale konsekvenser for dem om et års tid.

WASDE rapporten

Den globale hvedeproduktion blev sat i vejret med 2,6 millioner tons og den opjustering dækker over en række opjusteringer i de store eksportnationer. Hvedeavlen i Australien blev således ikke overraskende sat op med 2,5 millioner tons til 34 millioner tons. EU og Canada blev sat op med en lille million tons til sammen, imens Rusland også blev sat op med en million tons. USDA lagde omvendt ikke på den argentinske avl og vi så en række nedjusteringer i forskellige importnationer. Samtidig blev hvedeforbruget sat op med 2,5 millioner tons og dermed steg lagrene “kun” med 2,4 millioner tons.

Den globale majsavl blev sat op med fire millioner tons, men der var ingen opjusteringer til avlen i USA. Stigningerne kommer i stedet fra EU med 2,50 millioner tons og Ukraine med to millioner tons. Majsforbruget blev hævet med 3,8 millioner tons og dermed stiger lagrene “kun” med godt en million tons.

Endelig faldt den globale sojaavl med 2,2 millioner tons. Det fald dækker over en lavere produktion i Kina, imens der endnu ikke er ændringer til avlen i Sydamerika, men det skal nok komme i form af opjusteringer i den nordlige del af Brasilien og nedjusteringer i den sydlige samt i Argentina. Forbruget af soja blev sat ned med en million tons, imens lagrene faldt med 1,8 millioner tons.

Hvedeafsnittet var prisnegativt og vi så markedet holde presset på priserne. Det ser således ud til, at vi bliver bekræftet i, at der skal ske noget korrektion de kommende måneder, men samlet set er situationen stadig meget stram.

Majshandlerne i Chicago var omvendt positive over, at den amerikanske majsavl ikke blev sat i vejret, så majsafsnittet var positivt for priseerne.

Endelig var den kinesiske nedjustering af sojaen også positivt for især sojaskråen, men sojaafsnittet var ikke spændende, men det bliver det i det nye år

Vi gør opmærksom på, at der er betydelig risiko forbundet med handel med råvarer, samt at agrocom.dk ikke kan gøres økonomisk ansvarlig for eventuelle tab, som opstår i forbindelse med analyser og rådgivning fra agrocom.dk.