Nyhedsbureauet Reuters har lavet en rundspørge blandt de femten førende analysefirmaer i EU og har bedt dem komme med deres bud på størrelsen af den kommende hvedeavl i EU landene.

Forventningen blandt analysefirmaerne er, at avlen falder med godt fem millioner tons til 125 millioner tons hvede og regner vi Storbritannien med, bliver faldet på små fem millioner tons til 139,5 millioner tons. Det er en blanding af mindre arealer og et tørt forår i dele af Europa, som danner baggrund for forventningerne om et fald i produktionen.

Selv om produktionen falder, er det ikke givet, at der bliver behov for at bremse eksporten via høje priser. Efter 2021 høsten har vi nemlig set, at lagrene er gået i vejret, fordi de høje priser har reduceret både eksporten ud af EU og forbruget internt i EU, så når vi regner overgangslagrene med ind i det samlede regnestykke, bliver der ikke tale om et fald i den samlede forsyning af hvede.

Endelig står vi lige nu med en historisk stor prisforskel imellem majs og hvede og det øger importen af majs. Endelig viser de seneste tællinger et markant fald i den animalske produktion i EU landene, ja i flere EU lande står vi med et historisk stort fald i den animalske produktion. Nu er der selvfølgelig ikke høstet endnu, men viser det sig, at de femten analysefirmaer får nogenlunde ret i deres forventninger til den kommende EU avl, så ligger der ikke en avl foran os, der kan argumentere for priser over 350 euro.

Vi ved også, at der er lagt op til stor fremgang i Canada og Rusland, men den russiske fremgang opvejes dog af et fald i Ukraine. Vi har høstpresset foran os og vi har set tilbageholdende importnationer, fordi før høstpriserne var høje. Det betyder, at der er solgt mindre til eksport direkte ud af høst og det kan få den konsekvens, at vi i år får et ret presset høstmarked i år.

Et tidligt skud fra hoften herfra er, at vi ser priser omkring 175 kroner for hvede i høst – Ja faktisk kan vi ikke udelukke 150/160 kroner – efterfulgt af et rebound til 225/250 kroner hen over efteråret og vinteren. Javel skal vi helt ned omkring 150/160 kroner i høst, kommer vi næppe meget over 200 kroner i de efterfølgende stigninger hen over vinteren.

Uanset, så har dem der ikke har solgt forpasset deres mulighed og kan de vente med salget til senere, skal da afvente og håbe på et flot afdækningsrally hen over efteråret, imens dem der skal købe, skal holde fingrene i lommerne for nuværende. Vi har nogle svære beslutninger foran, hvor køberne i første omgang har bolden og har du behov for hjælp i beslutningsprocessen, er du naturligvis velkommen hos os.