Forår på hvedemarkedet

Hvedemarkedet er midt i en særdeles afgørende periode, hvor selv små stigninger sender meget kraftige signaler om en ændring af den langsigtede retning i markedet.

Siden 2010 og 2011 har de globale hvedepriser været i en langsigtet faldende kile, men i 2017/18 høståret blev den faldende kile brudt og siden har priserne bevæget sig i et vandret interval på et lavt niveau.

I samme periode er lagrene med hvede i de store eksportnationer faldet og med udsigt til mindre hvedearealer i Europa og Nordamerika i den kommende vækstsæson, kan det vise sig, at lagrene fortsætter med at falde. Man kan således sige, at landmændene reagerer på de lavere priser i form af mindre lyst til at dyrke hvede.

Bryder hveden basis International Grains Council´s globale hvedeprisindeks over godt 200 dollar pr tons, vender den lange trend til stigende og i givet fald kan man sige, at markedet anerkender, at der skal betales mere for hvede, for at landmændene kan få lyst til at dyrke hvede nok til at dække forbruget.

Teknisk set vil brud over godt 200 dollar også sende signal om, at priserne skal i cirka 250 dollar allerede i løbet af 2020/21 høståret, men stigninger helt op til 300 dollar på længere sigt er også en mulighed teknisk set. I den forbindelse skal man så huske på, at dollaren også er i langsigtet optrend, hvor en dollar til en euro er næste større mål.

Bryder priserne over 200 dollar hen over foråret og forsommeren, kan vi således se frem til en periode med både stigende hvedepriser og stigende dollar og området imellem 250 og 300 euro vil igen komme i spil på hvedebørsen i Paris svarende til priser i Danmark over 150 kroner ab gård.

På agrocom.dk har vi købt hvede til afdækning af forbruget frem til høst 2021 til 185 euro på december 2020 termin og vi mener ikke, at det er tid til salg af korn, som ikke er høstet endnu på et tidspunkt, hvor lagrene er faldende og dollaren er stigende.

 

Vi gør opmærksom på, at der er betydelig risiko forbundet med handel med råvarer, samt at agrocom.dk ikke kan gøres økonomisk ansvarlig for eventuelle tab, som opstår i forbindelse med analyser og rådgivning fra agrocom.dk.