Historisk prisdrop på el-markedet

Priserne på el-børsen NordPool i Oslo er droppet fra 44 euro sidst i november til 12 euro pr MWh og det fald har sendt de skandinaviske el-priserne på børsen i Oslo ned i sit laveste nogensinde.

Det er meget store mængder nedbør i især Sydvestnorge, som for en dels vedkommen er faldet som regn i stedet for sne på grund af den milde vinter, der har fyldt bassinerne ved vandkraftværkerne. Kraftværkerne kan således vælge enten at lade regnvandet passere uden om kraftværket, eller at lade det gå igennem turbinerne og sælge strømmen til den pris, som de nu kan få for det.

På el-børsen i Frankfurt, som er baseret på “sort” el-produktion på de tyske kul- og atomkraftværker, er økonomien naturligvis anderledes og priserne er ikke faldet helt så meget på de kanter. I Danmark ligger vi imellem Norge og Tyskland og på samme måde er vores el-priser baseret på dels strøm fra Norge, men også fra Tyskland. De lave norske priser er således ikke ensbetydende med rekord lave priser i Danmark, men der er ingen tvivl om, at det danske marked bliver påvirket af den billige norske strøm.

Vi gør opmærksom på, at der er betydelig risiko forbundet med handel med råvarer, samt at agrocom.dk ikke kan gøres økonomisk ansvarlig for eventuelle tab, som opstår i forbindelse med analyser og rådgivning fra agrocom.dk.