Hvad sker der med kornpriserne, hvis Rusland vinder krigen?

I Slovakiet har den prorussiske Peter Pellegrini vundet valget her i weekenden. Pellegrini er tilhænger af, at Rusland og Ukraine stopper krigen og at Ukraine tilbyder at afstå de russisk besatte Krim, Donbas og Donetsk til russerne i fredsforhandlinger. I forvejen er ungarske Viktor Orban skeptisk overfor de milliarder af euro og de mange våben, som EU landene sender til Ukraine. EU står således med en spirende opposition imod den politik, som EU landene fører overfor Rusland og Ukraine.

Sammen skepsis finder vi i USA, hvor præsident Joe Biden har mere end svært ved at få de seneste økonomiske og militære hjælpepakker til Ukraine vedtaget og det har medført et reelt stop i leverancerne af våben og penge til Ukraine.

Omvendt er den russiske økonomi samt produktion omstillet til en krigssituation og russerne formår at rekruttere mange nye til hæren måned efter måned. Der produceres våben i stor stil i Rusland og økonomien er kommet igennem konsekvenserne af de økonomiske sanktioner fra Vesten godt hjulpet af velvillighed fra den tredje verden, der ikke har de store problemer med at købe russisk energi og landbrugsprodukter.

Stopper penge- og våbenstrømmen til Ukraine, kan det således blive svært for ukrainerne at holde russerne stangen og verden kan komme i en situation, hvor russerne rykker så meget frem, at Ukraine bliver tvunget til forhandlingsbordet, men hvad betyder det for kornmarkedet?

En våbenhvile og/eller en afslutning på krigen er naturligvis ingen fordel for priserne. Det vil nemlig skabe ro og uanset om hele eller dele af Ukraine er på russiske hænder, eller om ukrainerne stadig kontrollere det meste, er ro på ingen måde prisstøttende. Endelig skal man huske, at for de store importnationer, som for en stor dels vedkommende befinder sig i den tredje verden, er det ligegyldigt, om kornet kommer fra russiske eller ukrainske sælgere.

Jamen kan man ikke forestille sig, at i Ruslands kamp for at få kontrol over Ukraine bliver angrebene på den ukrainske korneksport genoptaget? Det kan selvfølgelig ikke udelukkes, men du skal bemærke, at Rusland har valgt ikke at angribe den selvbestaltede ukrainske eksportkorridor med det resultat, at den ukrainske eksport har taget fart og har presset kornpriserne helt i bund og også de russiske, men hvorfor har russerne truffet det valg? Er de ikke interesseret i høje hvedepriser, når nu de eksporterer så meget, som de gør?

Rusland har først og fremmest brug for venner, som kan og vil købe deres vare og som beskrevet finder russerne deres venner i den tredje verden, hvor de fleste er befolkningstunge lande med en relativt stram økonomi. Høje kornpriser rammer således de landes befolkninger hårdt og det øger i givet fald risikoen for uro og opstandelser i lande som Algeriet, Ægypten, Iran, Pakistan, men også NATO-landet Tyrkiet og i det kan true præstestyret i Iran med flere – Altså Putins venner – på deres eksistens. Har Putin en interesse i det? Næppe.

Bemærk i den forbindelse, at Rusland stoppede med at lægge den ukrainske korneksport hindringer i vejen, da der var demonstrationer på gaderne i Teheran sidste år og at Iran kvitterede med at sende det iransk støttede Hamas ind i Israel. Herefter skifede fokus i vores del af verden fra Ukraine og til krigen i Gaza og det skift i fokus gør, at verden ikke længere bliver “fodret” med TV billeder fra Ukraine på samme måde som tidligere, men i stedet er medierne fyldt godt op med børn på gaderne imellem synderbombede huse i Gaza.

Vi gør opmærksom på, at der er betydelig risiko forbundet med handel med råvarer, samt at agrocom.dk ikke kan gøres økonomisk ansvarlig for eventuelle tab, som opstår i forbindelse med analyser og rådgivning fra agrocom.dk.