Hvede runder 130 kroner i Danmark


Hvede runder 130 kroner i Danmark

På det danske hvedemarked er priserne på foderhvede på vej over 130 kroner i Østdanmark. I vest har priserne passeret de 130 kroner og de er nu stærkt på vej imod 135 kroner, men gennemsnittet for øst og vest ligger stadig omkring 130 kroner.

Dermed er markedet i færd med at lave et teknisk gennembrud, som vender den korte trend tilbage til stigende og der er dannet en bund, som teknisk set taler for, at foderhvedepriserne gennemsnitsligt betragtet skal op med mindst ti kroner mere til området omkring eller lige under 140 kroner.

Gennembruddet er dog ikke overraskende. Vi har nemlig allerede set tilsvarende gennembrud på hvede og majs i Sortehavet efterfulgt af et brud over 190 euro i Paris

Du kan følge markedsudviklingen afgrødepriserne dagligt ved en tilmelding til Dagens Update klik her https://agrocom.dk/tilmelding/.


Vi gør opmærksom på, at der er betydelig risiko forbundet med handel med råvarer, samt at agrocom.dk ikke kan gøres økonomisk ansvarlig for eventuelle tab, som opstår i forbindelse med analyser og rådgivning fra agrocom.dk.