Hvedeavlen i EU falder med 10 procent


En undersøgelse lavet af Reuters i denne uge, hvor en række analysefirmaer blev spurgt om deres forventninger til dette års hvedeavl i EU landene, antyder, at hvedeavlen falder med 10,7 procent.

Faldet i hvedeproduktionen kan især henføres til Frankrig og Storbritannien, som først blev ramt af et ekstremt vådt efterår, der gjorde etableringen vanskelig med et stort fald i arealerne til følge.

Samtidig var Østeuropa ramt af en tør vinter og et tørt forår, hvor især landene på Balkan har tabt udbytte, hvor en del hvede blev sået om med majs i foråret.

Efter en våd vinter blev Vesteuropa ramt af et tørt forår og med en gennemsnitlig forventning på 131,3 millioner tons møllehvede i EU landene inklusive BREXIT- land, nærmer avlen sig den tørke ramte avl i 2018 på 128,3 millioner tons og den ligger langt fra sidste års avl på 147 millioner tons.

Det store fald i hvedeproduktionen betyder, at EU landene ikke behøver at vinde så mange ordrer på verdensmarkedet og således ikke behøver at være superkonkurrencedygtig hele tiden. Samtidig vil importen af majs fra verdensmarkedet gå i vejret og de lave majspriser på verdensmarkedet vil lægge en dæmper på de opadgående muligheder.

På agrocom.dk ser vi således ikke priser under 175/180 euro i det kommende høstår, men som udgangspunkt vil en stor amerikansk majsproduktion sikre et billigt alternativ til foderhvede, så priser over 210 euro området er nok heller ikke særligt sandsynligt. 175 til 185 euro ligner et godt købsområde, imens 200 til 220 euro måske bliver et godt salgsområde.

Den store jokere bliver dog især forventningen om en stor avl i Australien og Argentina. Kommer rekorden i Argentina ikke og får Australien ikke et produktionsspring, som USDA forventer det i øjeblikket, strammer hvedeforsyningerne til i første halvdel af 2021.

Et rimeligt velforsynet globalt hvedemarked i dette høstår er nemlig betinget af store forsyninger fra den sydlige halvkugle, men udebliver de, så ser hvedeverden med et slag anderledes og langt mere stramt ud og husk i den forbindelse, at det ikke er alt hvedeforbrug, som kan erstattes med majs. Foderhvede er nemlig primært et europæisk begreb. Uden for Europa er foderhvedeforbruget lavt og det meste hvede bruges til brød og andre fødevarer.

Majsen i USA er naturligvis også en joker, men det skal gå rigtigt galt for den nuværende flotte majsafgrøde, inden vi kan tale om en forsyningskrise og et farvel til de seneste seks års lave majspriser. Javel juli vejret ser tørt og varmt ud i soja-/majsbæltet i USA, så det kan ikke udelukkes, at toppen bliver taget af majsudbytterne, men på nuværende tidspunkt ligner det ikke katastrofevejr.


Vi gør opmærksom på, at der er betydelig risiko forbundet med handel med råvarer, samt at agrocom.dk ikke kan gøres økonomisk ansvarlig for eventuelle tab, som opstår i forbindelse med analyser og rådgivning fra agrocom.dk.