Vi taler med læsere, som undrer sig over, at hvedepriserne ikke stiger, til trods for at der er tørke i Australien.

Første forudsætning for, at vores hvedepriser kan stige som følge af den australske tørke, er, at de australske priser stiger til et niveau, hvor de traditionelle købere til australsk hvede finder den australske hvede for dyr og i stedet efterspørger hvede andre steder fra – For eksempel fra Europa. Du tager jo heller ikke til Tyskland for at køb øl, hvis du kan købe dem lige så billigt ved den lokal købmand.

På hvedebørsen i Sydney handler hveden på 2. position i små 239 euro og i Paris ligger samme termin i 238,50 euro. Der er således ikke penge at spare for køberne til australsk hvede på det europæiske marked. Derfor oplever europæerne ikke en prisstøttende sigende efterspørgsel fra de traditionelle australske kunder og støtten til vores priser er således ikke eksisterende.

Teknisk er trenden på australsk hvede faldende siden brud under 260 euro og den faldende trend bliver bekræftet af et faldende moment. De tekniske forhold taler egentlig for yderligere prisfald ned imod cirka 200 euro. Kigger man på priskurven og i den forbindelse husker på, at priserne aldrig lyver, er det svært at få øje på den australske tørke i de australske priser og det ser ikke ud til, at de australske hvedesælgere er tilbageholdende på grund af tørken. I den forbindelse minder jeg om, at det er de tørkeramte hvedeavlere, der bedst kan vurdere, hvor meget tørken påvirker deres afgrøde.

Man kan naturligvis undre sig over, at de australske hvedeavlere stadig sælger, men Australien fik faktisk en del vand i den australske vinter. Hveden blev etableret under gunstige forhold og efter det har regnet i starten af oktober i Victoria og New South Wales, peger de seneste estimater på, at den australske hvedeavl lander et sted over 25 millioner tons. I givet fald er det historisk set, det man kan kalde en avl på det jævne, der er set bedre, men også ringere. Dertil kommer, at Australien høstede meget høje udbytter i 2021 og 2022, så det kan ikke udelukkes, at der er usolgte sager på lager Down Under. (Vejrkortet viser faktisk nedbør de seneste 180 dage i procent af normal. Det lille kort viser hvedeområderne)

Det korte af det lange er, at priskurven fortæller os, at Australien følger med Europa og USA ned og det antyder, at Australien stadig har behov for at være konkurrencedygtig på verdensmarkedet, fordi de står med en overforsyning, som skal eksporteres. Om den overforsyning består af overgemt korn, fra udsigt til bedre udbytter end frygtet eller en kombination af begge, skal jeg ikke gøre mig klog på, men en ting er sikkert, at den australske tørke ikke kan sende vores priser op, hvis de australske priser ikke stiger. Der er jo ingen, der går over åen efter dyrere vand.