Ugen blev indledt med et prisspring på den kinesiske svinekødsbørs, som ligger i havnebyen Dalian. Stigningerne begrundes med den seneste svinetælling, som viser et fald i antallet af søer i august på 0,9 procent og det fald kommer efter en nedgang på 0,5 procent i juli. Det er første gang i flere år, at antallet af søer er faldende i Kina.

De kinesiske priser har været i frit fald hen over det meste af 2021 og det har sat gang i en del nedslagtninger af kinesiske besætninger, fordi kombinationen lave svinepriser og høje foderpriser har sparket benene væk under den kinesiske produktionsøkonomi. Det er dog sådan, at når der slagtes besætninger ned på grund af afvikling, udløser det en pukkel af kød, som bliver tilbudt i markedet og på den måde har den negative stemning i markedet en selvforstærkende effekt i en periode.

Når markedet først har afviklet puklen, står det tilbage med lavere forsyninger, fordi de tømte stalde ikke leverer flere grise til markedet. Situationen er faktisk den samme i Europa, hvor vi ser nedslagtninger af besætninger i især Tyskland, men i Spanien ser det også ud til, at der sker en vis opbremsning nu. Tyskerne lukker og slukker på grund af svinepest, imens de spanske producenter er hårdt ramt på foderøkonomien på grund af høje majspriser.