Det kinesiske landbrugsministerium siger i dag, at produktionen af æg og kyllinger er hårdt ramt af følgevirkningerne af korona virus i Kina. Det vil få betydning for udbuddet af kyllingekød og æg i andet og tredje kvartal af 2020.

Problemet er, at der er nedlagt forbud imod transport imellem de forskellige provinser i Kina af frygt for, at chauffører spreder korona virus til hele landet.

Samtidig er markederne lukket, men transportforbud og lukkede markedspladser har også forhindret landmændene i at komme af med deres slagtedyr og æg, imens de heller ikke har mulighed for at sætte nye kyllinger ind i deres stalde. Dertil kommer falske rygter, “fake news” som der hedder på nydansk, om at korona virus kan spredes via fjerkræ.

Landmændenes problemer med at komme af med dyrene har fået priserne på kyllinger og æg til at falde voldsomt i nogle egne af landet, imens priserne er steget voldsomt i andre provinser. Den kinesiske regering har derfor bedt de lokale myndigheder i provinserne om, at de hurtigst muligt ophæver de restriktioner, som rammer kødproduktionen i Kina.

Samtidig har regering lukket op for al form for import af kyllingeprodukter fra USA – inklusive levende avlsmateriale – men forsyningerne fra USA er også ramt af logistikproblemerne. Containere med frosset kyllingekød bliver således omstillet til andre lande, fordi havnene i Kina ikke har kapacitet til de mange containere, som kræver strømstik, hvis det frosne kød skal holdes koldt.

“Tabene for den samlede kyllingeindustri bliver meget seriøse”, siger Yang Zhenhai, der er ansat i landbrugsministeriet.

Den kinesiske kyllingeproduktion steg med tre millioner tons i 2019, fordi mange svinepestramte svineproducenter har sat kyllinger ind i deres stalde i stedet for svin. Den her situation kan imidlertid få den konsekvens, at kyllingeproduktionen falder igen og at udbuddet af kød forbliver meget stramt i Kina i længere tid end tidligere antaget.