Mere majs og soja i USA

I går offentliggjorde USDA deres marts kvartalsrapport og den viste, at farmerne har tænkt sig at øge majsarealerne med tre millioner hektar til det største areal siden 2012.

Samtidig vil farmerne også så mere soja og fremgangen i arealerne skal især ses i lyset af, at en del majs og især soja aldrig kom i jorden sidste år på grund af en ekstrem snerig vinter og et tilsvarende vådt forår.

I år er billedet imidlertid anderledes. Vinteren har været kold i store dele af USA, men der er ikke faldet meget nedbør i især den nordlige og vestlige del af afgrødeområderne. Dele af vinterhvedeområderne trænger således til vand i april og vårhveden i Canada og USA skal også bruge vand til fremspiringen.

Omvendt er der rigeligt med vand i jorden i de store majsområder i Midtvesten og der er mere på vej i de kommende dage, men der er langt fra tale om samme syndflod af regn som sidste år. I Nordvest skal der gerne komme regn i april/maj, men der er for nuværende intet, som taler imod vellykket etablering og gode udbytter i år.

Javel vækstsæsonen er dårligt i gang og kommer der ikke vand i Nordvest eller til de vestlige områder af vinterhvedebæltet, vil billedet ændre sig. Samtidig er det også sådan, at temperaturen i anden halvdel af juli er afgørende for majsblomstringen og dermed udbyttet. På samme måde er temperaturerne i august afgørende for blomstringen i sojaen, så det er alt for tidligt at høste en stor avl, men om så ikke andet ser det ud til at starte godt.

Vi gør opmærksom på, at der er betydelig risiko forbundet med handel med råvarer, samt at agrocom.dk ikke kan gøres økonomisk ansvarlig for eventuelle tab, som opstår i forbindelse med analyser og rådgivning fra agrocom.dk.