Omkostningerne overhaler kornpriserne

Jeg taler med mange landmænd, som har en forventning om, at lige om lidt falder kornpriserne til jorden som en sten og at det således bare gælder om at sælge, sælge og atter sælge, imens køb er noget, som kun skal gøres fra hånden og i munden. Vi har set en årrække med faldende lagre og lagrene med hvede og byg kommer også til at falde i dette høstår – Også selv om majsavlen i USA bliver god.

Vi kommer næppe til at se det store prisfald på denne side af Sankt Hans, fordi hvor skal kornet komme fra, som for alvor kan lægge pres på priserne. Det kan tidligst komme i form af en eventuel produktionsfremgang i høst 2022, men spørgsmålet er dog, om arealerne med korn kommer til at stige voldsomt.

I Rusland lyder de første prognoser på, at hvedearealet ligefrem kommer til at falde med næsten en million hektar, fordi de russiske landmænd foretrækker at så solsikke, rapsfrø og andre vårafgrøder, som ligger højere i pris end hvede.

Samtidig må vi ikke være blind for udviklingen i omkostningerne. Energipriserne er kraftigt stigende og det betyder jo, at det kommer til at koste mere at dyrke en hektar, men vi ser også stigende fragtrater. Det har jo den konsekvens, at det kommer til at koste mere at transportere for eksempel gødning og andre hjælpestoffer til landbruget. På samme måde er priserne på stål stærkt stigende og det bliver maskinomkostningerne ikke lavere af.

Energipriserne smitter imidlertid også af i priserne på gødning, hvor især udviklingen i kulpriserne fylder meget, fordi verdens førende eksportnation ud i kvælstof er Kina og i Kina bruger de kul som energikilde i kvælstofproduktionen.

Priserne på urea på råvarebørsen i Dalian i Kina har næsten fordoblet sig det sidste års tid og ureaen handler lige nu omkring 2.700 yang i en markant stigende trend. Det svarer til en kvælstofpris på 5,85 kroner imod 3,35 kroner i juli 2020.

Jamen jeg bruger ikke urea, tænker du måske. Tja hvis det billige alternativ til vores NS gødninger stiger med 2,50 krone pr kg N, så tænker jeg, at der er ansatte ved Yara, som får øje på det – Om så ikke andet når de oplever en stigende efterspørgsel efter deres gødninger, fordi discount gødningerne er steget i pris – Så ja det kan godt være, at du ikke bruger kinesisk urea, men hvis priserne stiger med 2,50 kroner i verdens største eksportnation, så stiger priserne i hele verden tilsvarende.

Lige nu ligger hveden i Paris i 218 euro på ny høst september termin svarende til 130/135 kroner ab gård i Danmark og ja det er mere, end hvede kostede for nogle år siden, men hvis der skal betales dobbelt så meget for kvælstoffet og markant mere for energien, blegner den gode pris og spørgsmålet er så, om det er så attraktivt at øge arealerne. Spørgsmålet er således også, om 210/220 euro svarende til 130/135 kroner er gode købs- eller gode salgspriser.

Tilmeld dig Dagens Update + Hotline på agrocom.dk så hjælper vi dig med en optimal handelsstrategi i det aktuelle marked tilpasset dig og din bedrift – Det betaler sig. https://agrocom.dk/tilmelding/tilmeld-nyt-abonnement/

Vi gør opmærksom på, at der er betydelig risiko forbundet med handel med råvarer, samt at agrocom.dk ikke kan gøres økonomisk ansvarlig for eventuelle tab, som opstår i forbindelse med analyser og rådgivning fra agrocom.dk.