Når man taler med handlere på el-markedet er de overbeviste om, at priserne på elektricitet vil fortsætte med at stige og samme melding får man om priserne på korn, sojaskrå og andre fodermidler, når man taler med foderproducenterne. På samme måde er aktørerne i den finansielle sektor overbeviste om, at renten kun kan stige.

Men hvad nu hvis, du låser dit indkøb af elektricitet fast til de nuværende tre kroner pr kWh time og køber sojaskrå til små 400 kroner, korn til 225 kroner, samt mineralblandinger og fedt til tilsvarende høje priser. Endelig lukker du renten med et fem procent fastforrentet lån af frygt for yderligere rentestigninger – Altså hele vejen igennem lytter du til udbyderne af varen og låser dine omkostninger, fordi udbyderne ikke kan se andet end fortsat stigende priser og renter.

Lad os så antage at afregningspriserne på slagtesvin falder tilbage til de sidste 25 ugers glidende gennemsnit hen over efteråret og vinteren. Det ligger nede i 10,25 kroner plus efterbetaling. Det er jo sådan set ingen lav afregningspris historisk set, men hvad vil det betyde for dig, hvis du har låst dine omkostninger fast med ovenstående priser og kun bliver afregnet gennemsnitsprisen set over det sidste halve år? Ja det bliver ikke sjov og jeg kan kun sige, at det er muligt, at der er stor pres på fra udbydernes side for at få dig til at lukke omkostningerne, men du løber en enorm risiko ved at lytte til dem.