Anbefaling –> Afvent fysisk salg af rapsfrø fra høst 2023 og høst 2024.  Fald til 400/420 euro giver dog en køb tilbage mulighed i form af futures, imens senere stigninger til 490/525 euro skal ses som salgsmuligheder for både 2023 og 2024

Priserne på sojaolie er i langsigtet nedtrend, men efter et stort fald fandt priserne støtte i 48,50 cent og vi har set en teknisk korrektion tilbage til undersiden af 53,50 cent i de seneste uger. Her skal vi vente en afvisning efterfulgt af nyt fald ned imod først 44,50 cent, men sandsynligvis også

Den korrektion har givet støtte til priserne på rapsfrø, men sojaolien gik ned i dag i sympati med en dramatisk udvikling på råoliebørserne. Råolien er nemlig steget de seneste dage op til et møde i OPEC+ i morgen, hvor der skal diskuteres produktionsnedskæringer. I dag var der imidlertid gang i rygtebørsen og har kan markedet høre om nedskæringer, der dels primært står Rusland og især Saudi Arabien på og dels er mindre end frygtet i markedet.

Teknisk sender rapsen fortsat blandede signaler. På det helt korte sigt er vi i en stigende kile og man skal som udgangspunkt forvente, at sådan en slutter med et nedadgående brud ud af kilen. Sker det, skal vi efterfølgende vente fald ned imod 420 euro området.

Momentet er imidlertid stigende og på det mellemlange sigt er priserne i en faldende kile. Sådan en slutter som regel med et opadgående brud ud af kilen og sker det, skal vi imod 485/525 euro igen.

På den ene side og på den anden side, ja vi ved det og vi vil gerne være klare i udmeldingerne, men rapsmarkedet er fanget i et interval imellem 390/420 euro og 485/525 euro med typisk handel i +/-450 euro, så den klar udmelding er, at bevægelserne er små og får vi købsmuligheder omkring eller lige under 420 euro, skal vi købe og får vi salgsmuligheder omkring eller lige over 500 euro, så skal vi sælge, men får vi ikke den salgs muligheder, skal vi holde hænderne i lommen.