Prisgennembrud på russisk hvede


Høsten blev indledt med katastrofe udbytter i de russiske sortehavsområder, men i takt med at høsten bevægede sig væk fra Sortehavet steg udbytterne og i Volgadalen har russerne høstet rekordudbytter. Nu er vårhvedehøsten i Sibirien og Ural dårligt begyndt og vårhveden har også haft en vanskelig vækstsæson, men det ser faktisk ud til, at Rusland får en hvedeavl på mere end 80 millioner tons og i givet fald er det blot anden gang i historien, at russerne er over 80 millioner tons hvede.

Den store avl har i et par omgange presset priserne ned, men markedet har ikke formået at sende priserne afgørende under 200 dollar og i stedet har de fundet støtte ved 195 dollar i to omgange svarende til oversiden af sidste års bundniveau. Med den store russiske avl in mente, kan man naturligvis undre sig over, at de russiske priser ikke er droppet hele vejen tilbage til de 180 dollar, som markerede bunden i markedet sidste år, hvor russerne blot høstede 73/74 millioner tons hvede.

For det første barberede russerne deres lagre helt i bund sidste høstår, så selv om Rusland står til en fremgang i avlen på seks til otte millioner tons hvede, bliver noget af fremgangen udlignet af lavere indgangslagre til dette høstår og dermed er stigningen i den samlede forsyning – altså avl + lager – mindre.

Mest afgørende er dog, at naboerne omkring Sortehavet i Ukraine, Rumænien og Bulgarien også har høstet katastrofeudbytter lige som de russiske sortehavsudbytter. Forskellen er blot, at Bulgarien og Rumænien stort set kun har hvede tæt på Sortehavet og Ukraine har også en relativt stor andel af deres hvede i det tørkeramte Sortehavsområde. Dertil kommer også, at den samlede EU avl og især avlen hos de russiske konkurrenter, nemlig Frankrig, også har høstet betydeligt mindre hvede, ja Frankrig står til et fald på 25 procent. Den samlede forsyning i Europa falder på den måde med 15 millioner tons, hvor den russiske fremgang bliver mere end udlignet af fald i EU og Ukraine.

Russerne oplever dermed, at de har meget let ved at finde afsætning til deres hvede og for eksempel har Rusland gjort stort set rent bord i Ægypten, hvor de ikke bare vinder ordrerne, men hvor de også er markant billigere end konkurrenterne. Ja faktisk har vi set, at der kun bliver tilbudt sporadisk hvede fra Ukraine, imens de øvrige eksportnationer slet ikke byder på de ægyptiske ordrer.

Endelig finder den russiske hvede også støtte i fortsat tørke i områderne omkring Sortehavet, men også i Argentina og Brasilien. Det tørre vejr har nemlig sendt majspriserne i Sydamerika, Rumænien, Ukraine og den sydlige del af Rusland markant i vejret og den russiske hvede er igen interessant i foderblandingerne ikke bare i Rusland, men også på det enorme foderkornsmarked i Asien.

Jamen kan de lande så ikke bare købe i USA, og jo naturligvis, men amerikanerne stor sælger til Kina og med et amerikansk salg på mere end ti millioner tons til Kina, har amerikanerne ikke et stort behov for at sætte majspriserne ned på nuværende tidspunkt

Den gode afsætning har naturligvis givet hvedesælgerne i Rusland selvtilliden tilbage og hvedepriserne er gået i vejret i august og september. I sidste uge brød priserne basis havnebyen Novorussiysk ved Sortehavet over 210/211 dollar og der er dannet en dobbelt bund. Sådan en fætter vender den korte trend til stigende og vi skal nu forvente stigninger imod området imellem 235 og 250 dollar hen over efteråret.

Nu tænker du måske, at det er svært at genfinde samme stigninger på den danske hvede og det er helt korrekt, men det handler om det dollarfald, der er kommet i kølvandet på, at amerikanerne har genoptaget den meget lempelige pengepolitik. Den sidste graf viser også priserne på russisk hvede, men omregnet til euro og som det fremgår, udligner dollaren noget af stigningerne.


Vi gør opmærksom på, at der er betydelig risiko forbundet med handel med råvarer, samt at agrocom.dk ikke kan gøres økonomisk ansvarlig for eventuelle tab, som opstår i forbindelse med analyser og rådgivning fra agrocom.dk.