Lagrene med hvede og majs er faldende i de store eksportnationer og på samme måde falder lagrene med vegetabilsk olie, men også mælkeprodukter og mange andre fødevare efter en årrække med dårlig økonomi i fødevareproduktionen.

Samme tendens ser vi på sukkermarkedet, hvor lave priser på sukker i nogle år har begrænset produktionen og samtidig har de lave sukkerpriser også medført et øget forbrug af sukker til ætanol.

Sukkerskålen var næsten tom i perioden fra 2008 til 2012 og det sendte sukkerpriserne markant i vejret, men de højere sukkerpriser fik lagrene til at stige og de toppede i 2014.

De stigende lagre udløste faldende priser i perioden frem imod 2014 og de ramte bunden i 2015 og de lave priser fik lagrene til at falde igen med nye prisstigninger til følge i perioden fra 2015 til 2017. De stigninger sendte igen sukkerlagrene i vejret og priserne ned.

Nu er lagrene igen faldende og priserne viser atter styrke. Efter brud over 350 dollar pr tons på sukkerbørsen i London har priserne på det hvide roesukker brudt med en faldende trend. Det gennembrud var måske ikke overraskende. Momentet havde længe været stigende og priserne var nået ned i bunden af de nedre 25 procent af det langsigtede handelsinterval (grønt købsområde) og efter flere afvisninger i området imellem 300 og 325 dollar kom bruddet over 350 dollar. Markedet forsøgte sig ned, men kunne ikke og det har sat gang i en afdækningsbølge. Bryder priserne også over 400/425 dollar, vender den korte trend til stigende igen og sker det, skal vi efterfølgende se stigninger til området imellem 500 og 600 dollar.

En stigende trend er dog ikke ensbetydende med, at priserne bare stiger og stiger uge efter uge, men i stedet er der tale om en periode, hvor priserne går mere op end ned. Siden efteråret er priserne imidlertid steget og steget med hele 35 procent og priserne er således meget overkøbte.

Det betyder, at markedet er modent til en del korrektion og man kan ikke udelukke, at vi skal gense oversiden 350 dollar, inden sukkerpriserne for alvor bryder over og tager fat på opstigningen imod 500/600 dollar området.

Man skal også lægge mærke til, at nok er lagrene med sukker faldende, men der er ikke tale om samme flerårige fald, som for eksempel på majs, hvede og vegetabilsk olie. Så ja det ser ud til, at første del af 2020’erne også bliver et positivt bekendtskab for sukkerproducenterne, men det er ikke ensbetydende med, at priserne bare stiger lodret fra nu af op imod de øvre 25 procent af det langsigtede handelsinterval. I stedet skal man forvente bump på vejen nord over og ja måske endda større bump. Den stigende trend taler imidlertid imod, at der laves langtidskontrakter på nuværende tidspunkt. Det skal gøres oppe i de øver 25 procent af det langsigtede handelsinterval – altså oppe i det røde felt på priskurven.