Priserne på hvede basis frit om brod Sortehavet rundede 18.000 rubler i sidste uge og dermed er de russiske priser nået op i et rekord højt niveau. Priserne basis ab lager i Volga provinsen er dog ikke nået rekordland endnu, men det hænger sammen med, at modsat sidste år så er det i Volga provinsen, at udbytterne har været gode.

Stigningerne kommer til trods for, at Rusland i år høster den næststørste avl nogensinde og de handler især om et højt eksporttempo. Hvedeavlen var ringe i EU landene, hvor store eksportnationer som Frankrig og Rumænien har høste lave udbytter, men Ukraine har heller ikke haft en god avl.

Det har efterladt russerne alene på de store eksportmarkeder og de har dels eksporteret godt i de første måneder af høståret og de vinder stadig store ordre. I sidste uge var Rusland således billigst både i Ægypten, Tyrkiet og Pakistan.

Dertil kommer tørt vejr i områderne omkring Sortehavet, som har gjort det onde ved majsudbytterne, men som også har gjort etableringen af næste års hvedeavl vanskelig. Den mindre majsavl øger behovet for hvede til de russiske foderblandinger og den interne russiske efterspørgsel efter hvede er også god.

Vi kommer imidlertid heller ikke uden om, at den russiske rubel falder i forhold til dollar og euro i kølvandet på de faldende energipriser. Der skal således mere end 90 rubler til en euro nu og det er jo godt nyt for den russiske konkurrenceevne på verdensmarkedet. Vi er dog i færd med at se en vending på kul-markedet og det kan måske også få betydning for priserne på råolie og dermed kursen på den russiske rubel.

Omregner man den russiske pris på godt 18.000 rubler til euro, lander vi på 202 euro og det er trods alt stadig mere end de 194 euro, som fransk hvede basis frit om bord franske Rouen koster.

Russisk hvede er stadig billigst i den østlige del af Nordafrika samt i Mellemøsten og Asien, men franske hvede har genvundet pladsen i den vestlige del af Nordafrika, hvor store importnationer som Algeriet, Marokko og Tunesien ligger og med et lille fransk hvedeoverskud i år, behøver de ikke meget mere end det.

Hen over høsten faldt den russiske hvede til under 170 euro og man kunne frygte, at EU hveden skulle med den russiske hvede ned, men som det fremgår af grafen, har det nu vist sig, at EU hveden ikke skulle ned til den russiske hvede, men at den russiske hvede skulle op til EU hveden – Eller skrevet med andre ord, at Rusland trods alt ikke har hvede til at forsyne hele verden.

Jamen får de ikke en god avl i Australien? Jo det er i hvert fald forventningen på nuværende tidspunkt, men problemet er, at man ikke kan bage brød med høje forventninger. Der skal rigtigt hvede til og en eventuelt god avl i Australien er først til rådighed for markedet efter den australske hvedehøst i december