Anbefaling –> Renten skal ned på længere sigt for ikke at skabe stilstand eller ligefrem tilbagegang i de globale økonomier. På kort sigt står vi med nedadgående gennembrud, der viser, at renten nu HAR toppet, så læg fastforrentede lån om til variable nu og brud den igangværende korrektion som et godt afsæt til at gøre det.

Korrektionen på renten og prisen på en statsobligation forsætter. Den generelle opfattelse på det finansielle marked er, at renten har nået sin top og der spekuleres nu i, hvornår den første rentenedsættelse kommer på tale. De politiske beslutningstagere i både Federal Reserve og Den Europæiske Central Bank forsætter den passive politik og høge-agtig stemning.  

Data viser, at inflationen steg i december for både i USA og Euroland, og centralbankerne, FED og ECB, frygter, at en for tidlig rentenedsættelse vil påvirke de faldende takter for inflationen. En let stigende inflation og en forsat passiv høge-stemning påvirker til stigende rente. 

Teknisk har renten på både den 10-årig og 30-årig statsobligation korrigeret efter meget markant fald, som har afsluttet den stigende trend. Det er forventeligt, at renten skal korrigere til området omkring 2,75% inden, vi atter skal forvente betydelige rentefald imod området under en procent. Dette bakkes op af den faldende momentindikator. 

Prisen på en europæisk statsobligation har ligeledes været præget af stigningerne på renten og vi har ligeledes set, hvordan prisen er faldet som led i en korrektion. Det er forventeligt, at prisen for en europæisk statsobligation skal tilbage til området imelem 175 og 180 euro inden vi igen vil se stigninger.  

Både den grundlæggende og tekniske analyse viser, at de seneste rentestigninger og prisfald på den europæiske statsobligation sker som led i en usikkerhed i, hvornår de første rentenedsættelser finder sted. Det skal ses som en korrektion i et en ellers faldende rentetrend og stigende pristrend på danske statsobligationer.  

Det er forsat anbefalingen, at du ligger med et variabelt lån, således at låneomkostningerne følger med de faldende priser på råvare og dermed dine salgsvare ned. Har du et fastforrentet lån, skal du således bruge den igangværende korrektion som et godt afsæt til omlægning af dine lån.   

Vi har længe anbefalet salg af korn og har du derfor overskudslikviditet, kan køb af europæiske statsobligationer i forbindelse med den igangværende korrektion overvejes. Vi forventer nemlig stigninger til 225 euro efter den igangværende korrektion og det giver mulighed for en gevinst på 25 procent.