De russiske hvedepriser er gået i vejret med godt tyve procent siden høst og i dag koster hvede basis ab lager i Volga provinsen det samme, som det gjorde sidste vinter.

Rusland havde en flot hvedeavl i områderne ved Sortehavet, men inde i landet var avlen ramt af hedebølge i juni og voldsom regn i august og september. Det har reduceret udbytterne og kvaliteten er også ramt af den våde høst.

Nu er russerne færdige med at eksportere overskuddet fra områderne omkring Sortehavet og skal i gang med eksporten af hvede fra de centrale områder af landet, men her er udbuddet begrænset.

Regeringen ønsker ikke, at det central marked drænes for hvede, så der ikke er forsyninger nok frem til næste høst og derfor overvejer den russiske landbrugsminister at indføre eksportkvote på 20 millioner tons korn halvdel af 2020