Imens de danske landmænd ser nyheder og bliver skræmt over det de ser og imens sælgerne bombardere de frygtsomme landmænd med opfordringer til at købe energi i form af gødning, dieselolie, elektricitet med mere, har spekulanterne travlt med at bakke ud af deres satsning på stigende priser på råolie på råoliebørsen i New York. De professionelle sælger, imens amatørerne køber.

Siden 1. oktober har de amerikanske hedgefonde reduceret deres overvægt af købte råoliekontrakter fra 300.000 kontrakter til 135.000 kontrakter. De store professionelle spekulanter har således mere end halveret deres satsning på højere råoliepriser i den tid, hvor nyhederne om krig og ufred i Mellemøsten har fyldt mediebilledet og rystet landmændene.

Samtidig er antallet af åbne kontrakter, eller det man kalder open interest, faldet. Når antallet af åbne kontrakter falder, er der færre penge bundet i handel med råolie og man kan sige, at pengene strømme ud af råoliemarkedet, men ikke ind. Du bør spørge dig selv, om en råvare kan stige, når de store aktører trækker sig fra markedet.

Bemærk også, hvordan pengene strømmede ind på råoliemarkedet inden stigningerne fra 2020 til 2022 og hvordan trenden i pengestrømmen vendte, da antallet af åbne kontrakter brød under 1,95 millioner og det var inden, priserne toppede for godt et år siden. Efterfølgende har vi set en korrektion i den faldende trend i pengestrømmen og på samme måde har vi set den samme korrektion nede på priskurven.

Pengestrømmen er igen aftagende og priserne giver efter nede på priskurven. Bryder priserne under 80 dollar på råoliebørsen NYMEX i New York og det gør de, fordi momentet er faldende og fordi pengene atter strømmer ud af råoliemarkedet, får vi den faldende trend bekræftet og i givet fald går det imod 65 dollar igen, men måske også 45/50 dollar på den lange bane.

Følg pengene og pengestrømmen viser, at råolien og dermed hele energikomplekset skal ned – Så køb kun energi på korte kontrakter og ja 45 dollar virker måske billigt, men kigger vi over det lange perspektiv, er den set billigere – også i nyere tid.

Jamen hvad nu hvis konflikten breder sig i Mellemøsten og at det så rammer udbuddet af råolie fra OPEC landene. De fleste OPEC lande er befolkningstunge lande med lav fødevareproduktion. De er således netto importør af fødevarer, ja nogle af verdens største hvedeimporterende lande ligger i Nordafrika og Mellemøsten og enten grænser op til Israel eller er en del af OPEC. De lande har ikke råd til at lukke ned for eksporten af råolie, men har behov for pengene fra eksporten til at mætte deres befolkninger med.