Svinekød i Kina stiger trods corona virus

Til trods for corona virus i Kina er kineserne kommet i gang med handlen med slagtesvin efter deres nytårsferie og den blev indledt med stigninger på tre kroner pr kg til rekordområdet lige over 50 kroner pr kg.

I markedet tales der om, at det netop er corona virus, som er årsagen til stigningerne. Importen af svinekød til det kinesiske marked bliver nemlig begrænset af, at den kinesiske infrastruktur er påvirket af virusen, men på den anden side antyder de stigende priser jo også, at kineserne trods alt stadig er sultne efter svinekød, så når virus frygten tager af igen, fortsætter de sandsynligvis med at importere svinekød fra verdensmarkedet.

Teknisk er trenden sådan set stadig stigende og bryder priserne over seneste top sat i 51,50 kroner, bliver den stigende trend bekræftet. Bryder priserne omvendt under først 38,50 og dernæst 35 kroner, vender trenden til faldende og i givet fald står vi overfor et større fald ned imod 20/25 kroner pr kg.

Min forventning er, at priserne får svært ved at bryde over 51,50 kroner og at vi i løbet af de kommende måneder, får det nedadgående gennembrud. Det er den, fordi amerikansk svinekød koster under ti kroner og samtidig er kødproduktionen i Kina atter stigende, hvor især produktionen af kyllinger stiger ret markant.

Javel en kylling er ikke et svin, men når hr og fru Kina skal vælge imellem svin til 50 kroner og kylling til 10 kroner pr kg, så gætter jeg på, at nogle af dem går ud af butikken med kylling i kurven.

Når vi på et tidspunkt får nedturen, er den gode nyhed dog, at dollaren er stigende eller mere korrekt, så er euroen faldende. Lige nu tester euroen støtten i 1,09 dollar til en euro og når euroen bryder under i løbet af februar, bliver den korte faldende trend bekræftet, som blev etableret efter brud under 1,16 dollar i 2018. I givet fald åbnes der efterfølgende for et fald ned imod 1,03 dollar, hvor der er lidt støtte.

Den lange trend er imidlertid også faldende og det har den været siden 2014, hvor euroen brød under først 1,27 og dernæst 1,21 kroner og den lange trend antyder, at næste større mål for euroen ligger nede i området omkring 0,95 dollar til en euro – Altså at dollaren skal koste mere end euroen engang i løbet af de kommende år.

Det giver ikke nødvendigvis høje priser på danske landbrugsvare, men der er ingen tvivl om, at en lav eurokurs er godt nyt for bundniveauet. Billigt hvede vil i givet fald koste mere end 125 kroner leveret og på samme måde vil billigt soja koste over 250 kroner, imens bundniveauet på mælk og svin også bliver højere. Hvorfor? Fordi verden uden for Euroland i givet fald rammer bunden før os og det bliver så dem, der bliver tvunget til at skære i produktionen for at stoppe en eventuel prisnedtur.

Vi gør opmærksom på, at der er betydelig risiko forbundet med handel med råvarer, samt at agrocom.dk ikke kan gøres økonomisk ansvarlig for eventuelle tab, som opstår i forbindelse med analyser og rådgivning fra agrocom.dk.