Teknisk gennembrud for rapsen

Priserne på rapsfrø bryder nu over 530 euro og dermed bliver den lange stigende trend bekræftet.
Samtidig kan vi nu slå fast, at bevægelserne i de seneste uger blot var en stir korrektion i den lange stigende trend.
Hvor skal vi så hen nu? Reglen er, at forløbet på begge sider af en korrektion er lige lange. Vi startede nede i 375 og gik til 530 euro eller over 165 euro. Næste forløb startede nede i 365 euro + 165 euro, så teknikken peger nu på 625 euro.
Grundlæggende er rapsen i verdens største eksportnation Canada ved at blive ødelagt og priserne på veg.olie er også på vej op.
Teknikken er således solidt funderet i de grundlæggende nyheder.
Vi solgte 2021 til 395 euro, fordi vi var tilfreds med prisen, men vi gjorde også opmærksom på, at vi ikke havde set den endelige top. Ligger den i 625 euro? Måske.
Vi har derimod ikke solgt 2022 frø endnu, fordi man sælger ikke langt ud i fremtiden i en langsigtet stigende råvareprisernes. Der der måske lignede en god pris i går, er måske en dårligpris i morgen, når de stigende omkostninger til gødning, energi med mere er betalt.

Vi gør opmærksom på, at der er betydelig risiko forbundet med handel med råvarer, samt at agrocom.dk ikke kan gøres økonomisk ansvarlig for eventuelle tab, som opstår i forbindelse med analyser og rådgivning fra agrocom.dk.