Priserne på rapsfrø bryder nu over 530 euro og dermed bliver den lange stigende trend bekræftet.
Samtidig kan vi nu slå fast, at bevægelserne i de seneste uger blot var en stir korrektion i den lange stigende trend.
Hvor skal vi så hen nu? Reglen er, at forløbet på begge sider af en korrektion er lige lange. Vi startede nede i 375 og gik til 530 euro eller over 165 euro. Næste forløb startede nede i 365 euro + 165 euro, så teknikken peger nu på 625 euro.
Grundlæggende er rapsen i verdens største eksportnation Canada ved at blive ødelagt og priserne på veg.olie er også på vej op.
Teknikken er således solidt funderet i de grundlæggende nyheder.
Vi solgte 2021 til 395 euro, fordi vi var tilfreds med prisen, men vi gjorde også opmærksom på, at vi ikke havde set den endelige top. Ligger den i 625 euro? Måske.
Vi har derimod ikke solgt 2022 frø endnu, fordi man sælger ikke langt ud i fremtiden i en langsigtet stigende råvareprisernes. Der der måske lignede en god pris i går, er måske en dårligpris i morgen, når de stigende omkostninger til gødning, energi med mere er betalt.