Priserne på foderbyg er gået i vejret på engrosmarkedet i Nordvesteuropa de sidste par uger med støtte fra tørt vejr i Nordvesteuropa. Den franske vårbyg har fået en svær start på vækstsæsonen med tørke i april og første del af maj og det tørre vejr fortsætter i Nordfrankrig. På samme måde er vejret også tørt i store dele af Tyskland samt i Storbritannien.

I Østeuropa er der faldet regn den sidste uges tid i nogle områder, imens andre ikke har fået, men uanset vandet tales der om en dårlig etablering af byggen og om at muligheden for gode udbytter er forpasset. Endelig er vinterbyggen i områderne langs Sortehavet meget tæt på høst efter en ekstrem tør vækstsæson, så konkurrencen herfra bliver sandsynligvis mindre i år.

Endelig er vinterbyghøsten i Spanien også tæt på og her har afgrøderne fået en del vand, men Spanien oplevede noget så sjældent som vinter i år og frostskader har taget toppen af udbyttemulighederne i vinterbyggen.

Omvendt ser det faktisk godt ud for den canadiske vårbyg. Vinteren og foråret har været ekstremt tørt og det har givet mulighed for at høste resten af 2019 avlen, som ikke kom i hus i efteråret på grund af tidlig vinter i Canada. Der er imidlertid kommet lidt regn i de vestlige vårbygområder. Det er godt nyt nu, hvor vårbygsåningen nærmer sig sin afslutning og der er mere vand på vej.

Teknisk handler byggen i et interval imellem 115 og 130 kroner basis leveret havn i Nordvesteuropa svarende til 105 til 120 kroner ab gård i Danmark og det har foderbyggen gjort i et år nu. Man kan således ikke rigtigt tale om trend, men i stedet om trendløst intervalhandel.

Bryder priserne over 130 kroner, vender den korte trend til stigende med mål i området lige under 150 kroner, men bryder priserne under 115 kroner, åbnes der for et fald ned imod 95 kroner. Bemærk dog et stigende moment og det taler for, at byggen med tiden vil bryde i opadgående retning. Samtidig taler den faldende euro imod brud under 115 kroner.

Priserne under 115 kroner basis leveret havn er således mindre sandsynligt og det mest sandsynlige er, at priserne enten fortsætter i det nuværende interval med et fald tilbage til 115 kroner i høst og stigninger til 130 kroner hen over efteråret, eller at priserne bryder over 130 kroner i løbet af sommeren og går imod 145/150 kroner basis leveret havn inden et fald til 130 kroner i høst. Svaret på spørgsmålet om priserne bliver i det nuværende interval, eller går imod 150 kroner, ligger i vejrudviklingen de kommende fire til otte uger. Bemærk i den forbindelse at Danmark har den største bygandel i Europa efterfulgt af Nordfrankrig, Nordspanien og Tyskland, men også Tjekkiet og det centrale Ukraine.