Anbefaling –> Afvent fysisk salg af rapsfrø fra høst 2024.  Fald til 400/420 euro giver en køb tilbage mulighed i form af futures, imens senere stigninger til 490/525 euro skal ses som salgsmulighed for høst 2024

Vi bliver spurgt om, der skal betales yderligere lagerleje for de sidste rester 2023 rapsfrø i håbet om bedre priser senere på året. Det håb kan man have og det kan selvfølgelig ikke udelukkes, at vi får en vækstsæson med tørke og andre ulykker i 2024, som kan gøre noget godt for priserne på rapsfrø.

Udgangspunktet er imidlertid ikke opløftende for priserne og derfor har vi meget svært ved at se ideen i, at placere flere penge i rapsfrø af gammel høst. Som beskrevet i går, er priserne på sojaolie nemlig brudt afgørende i nedadgående retning på det fysiske marked i Nordvesteuropa og derfor anbefaler vi, at man skal afvente køb af sojaolie til foderproduktionen. I den forbindelse minder vi om, at sojaolie og rapsolie kan erstatte hinanden, så hvis priserne på sojaolie skal ned imod 700/750 euro basis ab tank i Nordvesteuropa, skal priserne på rapsolie givetvis samme vej.

Skal vi så begynde at sælge rapsfrø fra høst 2024? Priserne befinder sig i den nederste 25 procent af det langsigtede handelsinterval og dermed tæt på den langsigtede bund, men som beskrevet ovenfor, er vi på vej ned imod bunden igen efter en teknisk korrektion hen over efteråret. Er du delsælger, skal du naturligvis overveje at sælge noget nu.

Er du en langsigtet sælgere og således parat til at oplagre sagerne til høst i håbet om bedre muligheder på et tidspunkt i løbet af 2024 eller første halvdel af 2025, skal du ikke sælge. Vi forventer fortsat, at vi kommer til at se bund/intervalhandel imellem 390/420 euro i bunden af intervallet og 490/525 euro i toppen af intervallet.

Har du mulighed for at afvente salget til for eksempel første halvdel af 2025, skal du gøre det. Endelig minder vi om muligheden for at tilbagekøbe tidligere solgte rapsfrø i form af futures forbindelse med den kommende nedtur – Spørgsmål i den forbindelse så er du velkommen på telefon 23200262 og husk første samtale koster altid gratis.

Som det fremgår af det langsigtede handelsinterval, burde vi nemlig finde bunden i området omkring eller lige over 400 euro og den forventning marcher med antagelsen om, at bunden er der, hvor gennemsnittet af producenter taber penge ved at producere varen.

At købe en vare til priser omkring eller lige under fremstillingsprisen er langsigtet betragtet aldrig forkert, så hvis man kan samle noget august 2024 rapsfrø op til 400/420 euro området på børsen i Paris, er der grænser for, hvor galt det kan gå og har du dertil noget tålmodighed, er der også mulighed for, at vi med tiden både genser 500, 600 og måske endda 700 euro.

Priser over 525 euro bliver dog næppe et tema på denne side af august 2024, så hvis man går efter 600 og 700 euro, kræver det sandsynligvis, at positionen rulles ud i fremtiden til sommer. Der er imidlertid ingen tvivl om, at det blot er et spørgsmål om tid, inde vi igen ser priser over 525 euro og at der også kommer en dag, hvor der atter handles til 850 euro.

Inden vi bliver beskyldt for en på den ene og på den anden side analyse, så lad os slutte af med at ridse op, hvad det egentlig er, vi forventer. På den korte bane altså de kommende uger og måneder, skal vi ned imod 400 euro området. På den mellemlange bane altså de kommende kvartaler og halve år ser vi en del handel i intervallet imellem cirka 400 og 500 euro og på den lange bane altså de kommende år skal vi på et tidspunkt se et nyt stigningsforløb og priser i de øverste 25 procent af det langsigtede handelsinterval altså +700 euro.

Lige nu er der sager nok og det presser priserne, men er der også det i 2026? Det specielle ved en råvare er nemlig, at den hele tiden både bliver produceret og forbrugt, så de gode forsyninger nu, bliver naturligvis spist på et tidspunkt og bliver de så erstattet af lige så gode forsyninger efterfølgende? Vil den lave pris begrænse produktionen og stimulere appetitten efter varen? Vi mennesker lader os påvirke af økonomien. Høje priser øger forsyningerne – Det er der vi står nu – Imens lave priser gør det modsatte og det er der, vi havner ude i fremtiden. Stabilt lave priser er kun midlertidige og høje priser har vi kun til låns kortvarigt, imens “kunsten” er at ligge rigtigt i de store bevægelser, så du får mest muligt ud af dem.