I Danmark er tæt ved 75 procent af befolkningen vaccineret og det ser ud til, at der er kontrol over smittespredningen, men sådan er det ikke i vores nabolande.

I flere tyske delstater er kun imellem 40 og 50 procent vaccineret og smitten breder sig igen. Det har sat gang i tale om, at der er en fjerde bølge Cocid-19 under udvikling. Flere tyske slagtegange måtte således lukke ned i sidste uge på grund af smittespredning blandt personalet og vi ser lokale nedlukninger af spisesteder med mere i flere tyske lokalområdet.

Lukkede slagtegang efterspørger naturligvis ikke slagtesvin og de tyske afregningspriser falder endnu engang i den kommende uge. Samtidig rammer kombinationen lave afregningspriser og stigende foderpriser lysten til at fylde staldene op med smågrise. Det har lagt pres på priserne på smågrise i Tyskland, som ramte sit laveste i historien i sidste uge.

Der er næppe tvivl om, at den igangværende udvikling vil ramme størrelsen af svineproduktionen i Europa, lige som en tilsvarende udvikling ramte den amerikanske svineproduktion i foråret 2020, hvor en stor del af de amerikanske slagtegange blev lukket ned, fordi personalet blev ramt af Covid-19.

Faldet i den amerikanske svineproduktion i 2020 sendte efterfølgende de amerikanske priser imod rekord i den første del af 2021. Noget lignende kan meget vel ske i vores del af verden i første halvdel af 2022, når markedet kommer til at mangle de svin, som tyskerne ikke vil fede op nu.

Lige nu er der ikke meget at glæde sig over for en dansk svineproducent, men der kommer en dag efter denne og alting har en konsekvens – Det har lave priser på svin og høje priser på foder også! Det der sker nu, vil medføre en voldsom opbremsning i svineproduktionen og den opbremsning vil bane vejen for det næste prisrally på smågrise og svinekød i 2022 og 2023.

De voldsomme prisudsving på især smågrisemarkedet vil således fortsætte, men smågriseproducenterne er nødt til at spørge sig selv om de fortsat kan leve med priser, der går fra kælder til kvist og tilbage igen gang på gang. Sådanne udsving kræver nemlig både økonomisk og psykisk styrke, så måske enten faste aftaler eller egne slagtesvinestalde er en løsning for at reducere markedspåvirkningerne.