Driftsfællesskaber

Henrik Severin har i mange år, med succes, stået i spidsen for store driftsfællesskaber på flere niveauer, lige fra driftssamarbejde til fuld integreret driftsfælleskab. Det har givet Henrik en hel unik viden og erfaring, til glæde for kommende driftsfællesskaber, som ønsker at gøre brug af agrocom.dk

For Henrik har udvikling, tilpasning og effektivisering altid været i centrum, hvor nøgleordene har været optimering af maskinpark, mandskabsstyrke, markplan, samhandelsaftaler med mere og den fokus har bidraget væsentligt til forbedret bundlinje.

Udover at Henrik har et meget stort praktisk og fagligt ledelseskendskab, med opstart og drift af driftsfælleskaber, kan agrocom.dk også rådgive omkring handelsaftaler i forbindelse med køb og salg.

Agrocom.dk har en meget stor praktisk og teoretisk viden omkring handel, hvilket også kan bidrage væsentligt til forbedret nettoresultat.

Kontakt Henrik på henrik@agrocom.dk eller på +45 21 65 71 01

Ressourcefase

Agrocom.dk vil indledningsvis gennemgå forudsætningerne for de bedrifter, som ønsker at indgå i et driftsfællesskab.
Erfaringsmæssigt er det en meget vigtig forudsætning, for et succesfyldt driftsfællesskab, at man kender ligeværdigheden på alle niveauer, inden et kommende driftsfællesskab. Dette vigtige forarbejde, skal være med til, at danne grundlag for fordelingsnøglen.

Man kan sige, at forarbejdet og fordelingsnøglen danner fundamentet, som driftsfællesskabet bygges på. Er fundamentet dårligt, kommer driftsfællesskabet ikke til at stå i længden. Forarbejdet er således ekstremt vigtigt og det er vigtigt, at man har en partner med i processen, der har stor erfaring med, hvilke forudsætninger et succesfuldt driftsfællesskab bygger på. Faktisk kan det ikke udelukkes, at forarbejdet ender med en konklusion om, at der i den aktuelle case ikke bør etableres et driftsfællesskab.

Optimeringsfase

Agrocom.dk vil i optimeringsfasen bistå med kvalificeret rådgivning, men med Henriks store praktiske og faglige baggrund, vil agrocom.dk også kunne tilbyde at stå for det praktiske arbejde, mht. værdiansættelse af jord, driftsbygninger, maskiner. Det er en vigtig forudsætning for et fremadrettet godt samarbejde, at denne værdiansættelse udarbejdes af en kyndig & uvildig ekspert, agrocom.dk kan udarbejde værdiansættelsesbilag til indgåelse i fællesskabskontrakt.

agrocom.dk kan også stå for det praktiske arbejde i forbindelse med maskintilpasning, forhandling af ny indkøb, finansieringstilbud, optimering af mandskabsstyrken, medarbejderkontrakter, samhandelskontrakter, eventuel rekruttering af driftsleder til fællesskabet og så videre. Det er vigtigt for agrocom.dk at understrege, at vi arbejder fagligt og uvildigt i alle processer.

Såfremt det ønskes, kan agrocom.dk også være tovholder på ekstern kontraktudarbejdelse, samt stå for korrespondancen til advokatfirma.

Opstarts- & opfølgningsfasen

I opstartsfasen tilbyder agrocom.dk at følge projektet tæt, i en aftalt periode.

Agrocom.dk kan også tilbyde abonnement på faste rådgivnings- & sparringsbesøg udover opstartsfasen. Det vil være et rigtigt godt supplement til driftslederens beslutningsgrundlag. Ofte er det jo sådan, at når der etableres et driftsfællesskab, står driftslederen efterfølgende med et større ansvar, end før selskabet blev etableret og i den forbindelse er en erfaren sparringspartner en god ide.

Agrocom.dk tilbyder også, at deltage i bestyrelser, hvor agrocom.dk´s brede viden om både drift, finansering, markedsforhold, maskinindkøb med mere, kan bidrage positivt til forbedring af nettoresultat.

Kontakt os