Driftsledelse

Henrik Severin har i mange år med succes stået i spidsen som driftsleder for nogle af de største landbrugsbedrifter i Danmark og har således opbygget en stor praktisk og faglig erfaring.

For Henrik har udvikling, tilpasning og effektivisering altid været i centrum, hvor nøgleordene har været optimering af maskinpark, mandskabsstyrke, markplan, samhandelsaftaler med mere og den fokus har bidraget væsentligt til forbedret bundlinje.

Udover at være en dygtig planteavler, har Henrik således stor know how inden for køb og salg af afgrøder, råvare, maskiner mv, men også om hvilke faktorer på bedriften, som for alvor flytter bundlinje.

Henriks force er hans store praktiske erfaring, men mange års virke har også løftet Henrik op på et fagligt højt niveau. På den baggrund og især med lyst til, at være med til at skabe topresultater for andre landbrugsejendomme tilbyder agrocom.dk

Kontakt Henrik på henrik@agrocom.dk eller på +45 21 65 71 01

Sparring & rådgivningsaftale

En sparringsaftale henvender sig til de bedrifter, hvor resultaterne er tilfredsstillende, men hvor der også er et ønske om hele tiden at trimme ejendommen til det optimale. Her kan en sparringsaftale med agrocom.dk være et godt supplement til den i forvejen velfungerende driftsledelse.

En aftale om sparring med agrocom.dk er imidlertid også en god ide på de bedrifter, hvor en yngre og mindre erfaren driftsleder har fået ansvaret for bedriften. Vores ekspertise og erfaring er et godt supplement til den unge og uprøvede driftsleder.

Endelig kan bedrifter, der ikke opnår de ønskede økonomiske resultater, få stor glæde af at agrocom.dk træder til med en analyse af problemerne på bedriften og kommer med en egentlig genopretningsplan samt gennemfører ændringerne på bedriften, så bedriften atter kommer på rette spor.

Ad Hoc opgaver

agrocom.dk kan også træde til i forbindelse med løsning af specifikke opgaver på bedriften. Har man for eksempel købt naboejendommen, eller vil man omlægge bedriften og således har behov for en optimering af maskinparken, medarbejderstyrke med mere, så kan vores ekspertise være til stor gavn.

Akut driftsledelse

Står en ejendom med et akut ledelsesproblem i en periode, for eksempel på grund af sygdom eller hvis den nuværende driftsleder stopper i sit job, kan agrocom.dk tilbyde at overtage driftsledelsen i en periode. Henrik er ikke bleg for at trække i arbejdstøjet og kan også løse praktiske opgaver.

Er der udover et akut ledelsesbehov også brug for hjælp til rekruttering af ny driftsleder, kan agrocom.dk i samarbejde med MSJakobsen tilbyde en tretrins hjælp, hvor vi først påtager os den fysiske ledelsesopgave, sideløbende gennemføre vi et rekrutterings forløb, efterfølgende kan vi bistå nyansat driftsleder i en opstartsfase se mere

Kontakt os