Jeg taler med en del, som spørger, om de her priser ikke vil ramme svineproduktionen og om det så ikke også vil ramme forbruget af hvede. I EU+GB forbruges der cirka 55 millioner tons hvede om året og lad os antage, at det meste går til svinefoder, hvad det jo ikke gør. Hver gang svineproduktionen falder med en procent, falder hvedeforbruget således med cirka 0,5 millioner tons om året.

I weekenden nedjusterede det statslige russiske Rosstat hvedearealerne med cirka en million hektar og det areal svarer til godt fire millioner tons hvede. Det vil sige, at svineproduktionen i EU+GB skal falde med otte procent, hvis faldet i den russiske produktion som følge af de mindre arealer skal udlignes af et tilsvarende fald i svineproduktionen.

Efter højprismarkedet i 2007 og første del af 2008 faldt svineproduktionen i EU med tre procent i 2009 og den steg efterfølgende med de mistede tre procent i 2010. I perioden fra 2011 til 2014, hvor priserne på foder også var høje, var svineproduktionen i 2014 2,8 procent lavere end i 2011.

Går det som det plejer, vil svineproduktionen falde med cirka tre procent de næste to til tre år, hvis priserne går over 250 euro og ikke i løbet af de næste to til tre kvartaler. Det fald svarer til cirka 1,5 millioner tons hvede i EU+GB om året og det fald skal holdes op imod et forbrug og en eksport ud af EU+GB på 145 til 150 millioner tons om året.

Det betyder selvfølgelig ikke, at jeg ikke har forståelse for svineproducenternes situation, men min opgave er ikke at føle sympati, men at kommer med den bedst mulige vurdering af risikoen og mulighederne i markedet. Faktisk er det også sådan, at man let kan blive fanget med et forkert syn på markedet – blive farvet i ens syn – hvis man er mere optaget af at skrive det, som i gerne vil læse, end af at komme med den bedst mulige vurdering af markedssituationens indflydelse på din bedrift.

Følg dagligt udviklingen og anbefalingerne under Dagens Update på agrocom.dk – Det betaler sig.

For tilmelding klik her https://agrocom.dk/tilmelding/