Anbefaling –> Vent med køb. Dieselolie er brudt ud af en kortsigtet stigende trend og vi forventer fald ned i niveauet 4,25 kroner eller lavere. 

Efter udbrud af krig i Israel følger vi udviklingen på råolien tæt.

Råolien basis London steg i mandags efter nyheden om den militære konflikt mellem Hamas og Israel. Markedet reagerede på en frygt om bredere konflikt i Mellemøsten, som dermed vil resultere i knaphed af råolieforsyningen. For nuværende omhandler konflikten ikke områder, der forsyner verdensmarkederne med olie. 

Markedets frygt for afbrydelse af olieforsyningerne er derfor foreløbig aftaget og Saudi-Arabien udtalte i går, tirsdag, at de forsøger at forhindre yderligere eskalering og dermed bekræfter det forsøget på at stabilisere oliemarkedet. 

Fokus er atter tilbage på den grundlæggende frygt for manglende efterspørgsel i fremtiden og særligt mødet af U.S Federal Reserve’s september policy på næste onsdag er central. Det er særligt interessant at følge rentens udvikling. Ifølge Reuters kilder virker endnu en renteforøgelse ikke meget sandsynlig, men i stedet forventes det, at Federal Reserve fastholder rentens nuværende niveau. 

Federals Reserves udvikling i den økonomiske politik er en særlig interessant faktor på prisudviklingen af råolien, da udsigterne til manglende efterspørgsel i fremtiden driver priserne i nedadgående retning. Hvis Federal Reserve holder renten på nuværende niveau, vil det næppe give store udsving på markedet. Hæves renten derimod vil den negative stemning blot bekræftes, og incitament til nye investering vil falde yderligere, hvilket påvirker den manglende efterspørgsel efter råolie yderligere. Samtidig nedjusterer det internationale energi agentur i London deres forventninger til væksten i forbruget af råolie i 2024. Energiagenturet har tidligere set en stigning på en million tønder om dagen, men nu forventer de en stigning på 880.000 tønder.  

Teknisk er brent råolien i London brudt under 88,50 og dermed vender den korte trend tilbage til faldende. I denne uge har vi set den klassiske korrektion, hvor priserne vender tilbage til undersiden af gennembrudsområdet – i dette tilfælde 88,50 dollar – og her skal vi vente stor teknisk modstand. Bryder priserne under 82,50 dollar, bliver den faldende trend bekræftet og i givet fald går det imod 75 dollar eller lavere. Bemærk faldende moment og det taler for, at råolien bryder i nedadgående retning

Samme tekniske tendens ses ved gasoil/dieselolie basis London, hvor gasoil er brudt under 5,35 kroner. Herefter er priserne korrigeret tilbage til undersiden af 5,35 kroner. Bliver priserne afvist her og bryder de efterfølgende under 4,85 kroner, bliver den korte faldende trend bekræftet og herefter går det imod 4,25 kroner eller lavere. Bemærk også her faldende moment, men bemærk også på ugegrafen at stigningerne hen over sensommeren blot er en stor korrektion i den lange faldende trend og at priserne mødte modstand ved undersiden af toppen fra 2022. Det bekræfter den lange faldende trend og den lange trend taler for, at vi med tiden skal lavere end 4,25 kroner. Omregning af børspris i London til dansk landmandspris så læg 0,75 til 1,00 krone til prisen alt efter forbrug.