Den globale hvedeavl blev igen sat ned og denne gang med 0,59 millioner tons til 275,8 millioner tons. Det er 3,19 millioner tons mindre end sidste år og nedjusteringen dækker over en stigning i Rusland på to millioner tons samt et fald i EU + GB på 1,7 millioner tons.

Samtidig blev forbruget sat lidt op og indgangslagrene til dette høstår blev sænket med små en million tons. Justeringerne udløser et lager fald på 1,38 millioner tons i forhold til oktober og på 12,5 millioner tons i forhold til sidste år.

I EU blev forbruget sænket med en million tons, men eksporten blev sat tilsvarende i vejret og med nedjusteringen af avlen, falder lagrene til 9,74 millioner tons svarende til små fire ugers forbrug. Høståret slutter den 30. juni 2022, så der er hvede på lager til ultimo juli i EU og det er reelt set identisk med et nullager.

Blikket var dog især rettet imod majsestimaterne og markedet fik den ventede opjustering af avlen i USA på en million tons, men USDA opjusterede også det globale forbrug med 5,5 millioner tons og det amerikanske blev sat op med 1,5 millioner tons. Selv om den amerikanske avl stiger, udløser det større forbrug alligevel et fald i lagrene.

Samtidig havde markedet heller ikke ventet, at USDA nedjusterede den argentinske majsavl med 1,5 millioner tons. USDA satte dog indgangslagrene til dette høstår op med to millioner tons, så majslagrene stiger trods alt med godt 2,5 millioner tons.

Den store eller de store overraskelser finder vi på sojaen. Alle havde ventet en pæn opjustering af den amerikanske avl, men USDA sagde, at udbytterne i de store sojastater ikke når den ventede rekord og den amerikanske sojaavl blev således sænket med 0,5 millioner tons. Javel det er ikke meget, men markedet havde set en pæn stigning.

Samtidig nedjusterede USDA også den argentinske avl med 1,5 millioner tons og forbruget blev hævet en kende. Indgangslagrene til dette høstår blev imidlertid sat i vejret med en million tons og den amerikanske eksport blev barberet med en million tons, så de amerikanske lagre falder ikke trods de højere udbytteforventninger.

Alt i alt må vi sige, at den amerikanske soja- og majsavl bliver god, men alligevel ikke så voldsom god, som mange havde sat næsen op efter og vi står med en lidt strammere forsyningssituation med hvede samt en uændret med majs i forhold til oktober. På samme måde er syndfloden af soja mindre end frygtet, så der ligger ikke ammunition i den her rapport til et stort prisfald på noget som helst – Måske nærmere tvært imod.