Delsælg rapsfrø høst 2021

Vi ser en midlertidig top og det åbner mulighed for, at delsælgerne kan slippe lidt frø, men det er ikke [...]